Jak można wykorzystać pomosty do zwiększenia efektywności magazynu?

Gospodarka magazynowa znajduje się pod presją rosnących cen rozszerzenia powierzchni. Przebudowa obiektu wraz z rozwojem działalności bardzo rzadko się opłaca, wymaga czasu, konsultacji projektowych i dopełnienia wielu formalności. Znacznie szybsze rozwiązanie to zastosowanie odpowiednio zabezpieczonych barierkami pomostów.

Właściwe wdrożenie systemu oznacza poprawienie płynności gospodarki magazynowej

Badania prowadzone w branży pokazują, że po odpowiednim wprowadzeniu pomostów magazynowych inwestorzy uzyskują większą użyteczność w porównaniu do systemów wysokiego składowania. Antresole łączą się sprawnie z innymi strefami składowania, chociażby przez windy, schody, drabiny i wyróżniają się często dużymi rozmiarami pięter z możliwością dalszej rozbudowy pionowej. Antresole łączy się sprawnie z innymi kondygnacjami. Nowe moduły wprowadza się bez ingerencji w konstrukcję nieruchomości, a to jedna z najważniejszych zalet inwestycji. Niektóre pomosty magazynowe przenosi się nawet pomiędzy obiektami ze względu na prostotę demontażu i ponownego złożenia.

Trzeba spełnić normy, ale to łatwiejsze od modernizacji budynku

Na pomostach można wprowadzić klasyczne regały, a nie tylko skład luzem. Największe problemy stwarza ustalenie wygodnej, efektywnej komunikacji pomiędzy antresolą, a innymi częściami magazynu, dlatego warto postawić na indywidualne zamówienie i jakościowe przeliczenie obciążeń. Pomosty muszą spełniać normy prawa budowlanego i założenia ochrony przeciwpożarowej. Trzeba przygotować się do prawidłowego wyznaczenia ścieżek ewakuacyjnych i zastanowić się nad wzmocnieniem podłogi, po której poruszają się wózki widłowe. Płynność systemu poprawia zdecydowanie dźwig towarowy. Windy poruszające się w pionie nie wymagają nawet specjalnej kontroli operatora.

A może inne zastosowania?

Alternatywne zastosowania pomostów magazynowych dotyczą się nie tylko wydzielania strefy składowania. To często zwykła przestrzeń socjalna dla pracowników, a nawet sprawnie wydzielone biuro znacznie lepiej połączone z działalnością operacyjną.

Podsumowanie zalet

  • płynność przemieszczania towarów często lepsza od innych systemów (antresole powiązane z dźwigami towarowymi),
  • modułowa rozbudowa w pionie, możliwość demontażu i montażu w innym miejscu.
  • więcej miejsca dla prawidłowego oświetlenia magazynu, czy poprowadzenia innych, użytecznych instalacji,
  • na pomostach można ustawiać regały i wykorzystywać wózki widłowe po wzmocnieniu podłogi,
  • znacznie tańsze rozwiązanie od pełnej modernizacji budynku.

Na zakończenie

Rozbudowa pionowa to wiele korzyści dla gospodarki magazynowej, szczególnie pod kątem maksymalizacji kubatury nieruchomości. Łatwość zmiany ustawienia, szybki demontaż i montaż, prosta konstrukcja mało wymagająca przy serwisie to kolejne punkty przemawiające za inwestycją. Wiele magazynów zmaga się obecnie z rosnącymi cenami pozyskania nowych gruntów, dlatego często lepszym pomysłem staje się zastosowanie pomostów, stanowiących realną alternatywę dla innych systemów składowania.

inspiracja: zms-systemy.pl – wyposażenie magazynów