Kim jest spawacz UDT i jakie rodzaje napraw realizuje?

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi programy certyfikacji dedykowane spawaczom zajmującym się modernizacją sprzętu wykorzystywanego w przemyśle, głównie żurawi, wózków widłowych, ale też innych urządzeń transportu bliskiego. Za co odpowiada spawacz UDT i jakie rodzaje napraw realizuje?

Umiejętności spawacza potwierdzone przez UDT

Od spawacza oczekuje się nie tylko wysokich umiejętności technicznych, ale również profesjonalizmu w realizacji badań wizualnych uszkodzonych elementów. Specjalista musi dopełnić niezbędnych formalności dokumentacyjnych. Spawacz UDT porusza się w zagadnieniach spawania konstrukcji stalowych, urządzeń ciśnieniowych i rozumie właściwości materiałów. W przypadku naprawy wózków widłowych modernizacja, czy konserwacja metodami spawalniczymi obejmuje ramę, ramię zewnętrzne i wewnętrzne, kabinę operatora, ale też widły, chwytaki, stabilizator. W żurawiach natomiast spawacz zajmuje się wzmacnianiem układu dźwigniowego, naprawami siłowników sekcji teleskopowych, podstawy i kolumny obrotowej. A to zaledwie wycinek czynności niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności sprzętu zgodnie z warunkami uzgodnionymi w UDT, WDT oraz TDT. Spawacz podejmuje decyzję o wyborze metody naprawy lub o stworzeniu nowego elementu od podstaw, naturalnie cały czas zgodnego z dokumentacją.

Minimum programowe dla spawacza UDT

Egzamin na spawacza prowadzony przez UDT zakłada dokładne opanowanie pozycji i technologii spawania oraz precyzyjne wykrywanie wad spawalniczych w celu wydania prawidłowych rekomendacji klientowi. Spawacz zajmuje się w dużym stopniu kontrolą jakości złączy spawanych, a zebrana przez rekomendowanych specjalistów wiedza umożliwia przygotowanie strategii zapobiegania awariom. Firmy wyspecjalizowane w spawaniu UDT można poprosić o dodatkowe zdjęcia, czy materiały potwierdzające umiejętności.

Obowiązkowy kontakt z certyfikowanymi specjalistami

Wszyscy użytkownicy urządzeń podlegających pod nadzór UDT muszą wytypować do współpracy spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami. W innym przypadku nie ma mowy o prawidłowym dopuszczeniu narzędzia do pracy. Spawacz poświadcza wykonanie zadania w dokumentacji i bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowy stan modernizacji.

Czego unikać przy eksploatacji urządzeń wchodzących pod nadzór UDT?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje rekomendacje dla spawaczy i tworzy niezbędny program do opanowania, nie tylko dla początkujących, ale nawet zaawansowanych specjalistów pragnących rozszerzyć uprawnienia. Użytkownicy urządzeń transportu bliskiego powinni unikać kolizji z ciężkimi przeszkodami, korozji, zerwania ładunku, czy utraty stabilności, ponieważ to najczęstsze powody zgłoszeń u spawaczy. Niestety nie wszystkie wady materiałowe można odkryć, a spawacze służą wsparciem nawet przy modernizacji i pomagają we wzmocnieniu struktury dźwigu, czy innego narzędzia pracy. O wszystkich zmianach technicznych w urządzeniu powiadamia się naturalnie odpowiedni urząd. Inspektor UDT po naprawie zjawia się najczęściej doraźnie w celu potwierdzenia zgodności. Większość formalności zgłoszeniowych w UDT załatwia się online.