Dlaczego na fundamentach powstaje grzyb?

Odpowiedź na postawione w tytule niniejszego artykułu pytanie jest prosta. Przyczyną pleśni na fundamentach budynku jest zawsze ich zawilgocenie. Przyczyny samego zawilgocenia mogą być różne – od wysokiego poziomu wód gruntowych po niepoprawnie wykonane ocieplenie budynku. Zanim zdecydujesz się na osuszanie i odgrzybianie fundamentów warto jest zidentyfikować przyczynę samego zawilgocenia – bez jej usunięcia problem będzie bowiem zapewne powracał.

Sposoby walki z zawilgoceniem budynku i jego fundamentami są jednak tematem na inny wpis. Przejdźmy do będącej tematem naszego artykułu pleśni na fundamentach i sposobów jej zwalczania.

Dlaczego właściwie pleśń na fundamentach jest problemem?

Problem zagrzybienia domu lub mieszkaniu to nie tylko przykry zapach i stęchłe powietrze. Pleśń w domu to przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców budynku. Grzyby mogą powodować różne problemy ze zdrowiem:

 • ogólne zmęczenie,
 • schorzenia żołądka,
 • bóle głowy,
 • katar i zapalenia zatok oraz inne choroby układu oddechowego,
 • drętwienie nóg i rąk,
 • problemy z utrzymywaniem równowagi,
 • astmę i alergie,
 • niewydolność nerek
 • a nawet niepłodność!

Ponadto zagrzybione fundamenty niszczeją pod wpływem szkodliwego oddziaływania pleśni. Grzybnia nieustannie przerasta mury, powodując ich postępującą degradację. W dłuższym okresie czasu może to doprowadzić nawet do nieodwracalnych uszkodzeń budynku.

Jak zwalczyć pleśń na fundamentach?

Odgrzybianie fundamentów jest nierozerwalnie powiązane z ich osuszaniem. Osuszanie dzielimy na osuszanie metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi.

Metody nieinwazyjne

Wśród metod nieinwazyjnych wyróżniamy:

 • Osuszanie absorpcyjne – polega na osuszaniu fundamentów nadmuchami z bardzo suchego powietrza, które absorbuje wilgoć z fundamentów, a następnie oddaje ją na zewnątrz.
 • Osuszanie gorącym powietrzem –  opiera się na wykorzystaniu do osuszania wysokiej temperatury. Specjalistyczne urządzenia – nagrzewnice – ogrzewają powietrze do wskazanej temperatury, a następnie wydmuchują je do fundamentów.
 • Osuszanie mikrofalowe – dzięki wykorzystaniu generatora mikrofalowego silnie nagrzewa się cząsteczki wody, uwięzione w murze fundamentu. Zaletą tej metody jest całkowita denaturacja życia biologicznego (a więc także i pleśni), bytującego w zawilgoconym fundamencie poprzez jego termiczne zniszczenie.

Metody inwazyjne

Z kolei najczęściej stosowane inwazyjne metody osuszania fundamentów to:

 • Przecinanie murów – ta metoda polega na stopniowym przecinaniu murów na odcinku od 1 do 1,5 m. W powstałych nacięciach układa się warstwy hydroizolacji poziomej, a następnie dopełnia się powstałe na skutek przecięcia szczeliny wstrzykiwaną pod dużym ciśnieniem zaprawą murarską. Metoda ta jest jedną z najbardziej czasochłonnych i wymagających. Wiąże się też z dużą ingerencją w konstrukcję budynku. Zlecaj ją tylko wykwalifikowanym i doświadczonym specjalistom!
 • Wbijanie blach – wbijając blachy w spoiny między cegłami odcina się źródła wilgoci. Dzięki temu mur wysycha następnie samoistnie.
 • Iniekcje fundamentów – ten sposób osuszania łączy w sobie izolowania i osuszania. Podobnie jak w przypadku wbijania blach, źródło wilgoci zostaje odcięte, a mur wysycha samoczynnie. W celu przeprowadzenia iniekcji fundamentów w wybranych miejscach fundamentów wierci się otwory iniekcyjne, przez które w głąb zawilgoconej przegrody pod ciśnieniem podaje się specjalną substancję iniekcyjną. Po wyschnięciu krystalizuje ona, formując nierozpuszczalny w wodzie korek, który skutecznie izoluje fundament od wilgoci. Metodę tę można wykorzystywać na mokrym murze.

Na jaką metodę odgrzybiana fundamentów powinieneś się zdecydować? Zależy to od charakteru problemu oraz jego źródła. Jak pisaliśmy we wstępie naszego artykułu, przyczyna zawilgocenia i zagrzybienia fundamentu powinna być zidentyfikowana przed podjęciem jakichkolwiek działań. Tylko zwalczenie problemu wilgoci i pleśni w fundamentach w zarodku może doprowadzić do jego skutecznego rozwiązania!