Jakie dokumenty są niezbędne do załatwienia pochówku?

Śmierć bliskiej osoby jest bardzo trudnym przeżyciem. Trudno wtedy o myślenie nad wymaganymi do pochówku formalnościami, jednak są one niezbędne. Pomimo tego, że w głowie kotłują się smutne myśli, do pochówku bliskiej osoby należy się przygotować i jak najszybciej zaplanować wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego i zakładzie pogrzebowym. Dokumenty, które są niezbędne do pochówku to karta i akt zgonu.

Karta zgonu, jako pierwszy najważniejszy dokument

Karta zgonu jest dokumentem, który otrzymujemy od lekarza, który stwierdza zgon. W zależności od miejsca zgonu taką kartę może wystawić lekarz, który udzielał zmarłemu świadczeń lekarskich w szpitalu lub lekarz rodzinny/lekarz Pogotowia Ratunkowego, jeśli śmierć nastąpiła w domu. Należy pamiętać o otrzymaniu karty zgonu oraz nie można dopuścić do jej zgubienia, ponieważ jest ona niezbędna do otrzymania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli śmierć nastąpiła w domu, po otrzymaniu karty zgonu można zawiadomić zakład pogrzebowy, aby zabrali ciało bliskiej osoby do przygotowania go do pochówku.

Akt zgonu, czyli wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Akt zgonu udzielany jest przez Urząd Stanu Cywilnego znajdujący się w gminie, w której nastąpił zgon. Jest to oficjalny dokument, bez którego nie można zorganizować pochówki oraz otrzymać zasiłku pogrzebowego. Do USC należy udać się jak najszybciej, jednak nie później niż 3 dni od daty śmierci bliskiej osoby. Osoba, która uda się do Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrować zgon (najczęściej małżonek, dzieci, najbliższa rodzina, przyjaciele), musi posiadać przy sobie dokument tożsamości zmarłego (dowód osobisty lub paszport, jeśli zmarły był obcokrajowcem), a także kartę zgonu, którą wystawił lekarz stwierdzający zgon.

Zakład pogrzebowy, czyli o czym należy pamiętać

Po załatwieniu formalności należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego. Zakład pogrzebowy, aby móc świadczyć usługi pogrzebowe, będzie wymagał od nas aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie grobu z informacją o pochowanych już tam bliskich, ostatniej opłacie za grób oraz numeru kwatery. Zakład pogrzebowy za swoje usługi wystawi fakturę lub paragon, który należy zachować, jeśli będziemy starać się o zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Usługi pogrzebowe obejmują zwykle przewóz ciała, przygotowanie go do pochówku, trumnę czy też kwiaty. Zakład pogrzebowy zajmie się całą organizacją pochówku, od momentu zabrania ciała z domu/szpitala, po jego pochowanie. W przypadku organizacji mszy pogrzebowej, należy pamiętać o ustaleniu dnia i godziny pogrzebu w parafii oraz poinformowanie o tym zakład pogrzebowy.