Komu jeszcze oprócz niepelosprawnych przysluguje ulga rehabilitacyjna ?

Komu przysługuje odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków na używanie samochodu osobowego - dojazdy na zabiegi lecznicze ?

pytanie zadane 20 kwietnia 2012 w Niepelnosprawni
wikusia
Wtajemniczona 2,190

1 odpowiedź

0

Nie tylko osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z odliczenia od dochodu (lub przychodu) wydatków na używanie samochodu osobowego w celu przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Taką możliwość ma także opiekun niepełnosprawnego dziecka, rodzica czy teścia. Chociaż nie trzeba udokumentować wysokości wydatków, by uniknąć problemów z fiskusem, warto zachować dokumenty potwierdzające same zabiegi.

Podstawę opodatkowania można obniżyć także o poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z „ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”. Ulga ta skierowana jest do osób niepełnosprawnych oraz podatników, na których utrzymaniu pozostają takie osoby. Jednym z jej przykładów są wydatki na używanie samochodu osobowego.

Ulga dla osób zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa

Możliwość zmniejszenia dochodu o poniesione wydatki na używanie samochodu osobowego została przewidziana dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa, ale także dla tych podatników, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia. Ustawa precyzuje, że prawo do odliczenia przysługuje podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

PIT 2011: Wiadomości Porady Katarzyna Rola-Stężycka

http://di.com.pl/news/44835,2.html?utm_source=nltxt

 

odpowiedź 21 kwietnia 2012
wawa
Mistrzyni porad 3,610
...