Organizacja pogrzebu – pochówek w trumnie czy urnie?

Pochówki w urnie, czyli kremacja zwłok staje się w Polsce coraz powszechniejsza. Decyzja dotycząca tej kwestii jest uzależniona od kilku czynników, między innymi od woli, jaką w tym względzie zmarły wyraził za życia, ale i od czynników ekonomicznych. W artykule tym przybliżamy tematykę związaną z organizacją pogrzebu. Omawiamy także czynniki składające się na jego cenę, jak również wskazujemy na cechy charakterystyczne pochówku w trumnie oraz urnie.

Wyjaśniamy, jakie czynniki składają się na koszt pogrzebu

Argumentem, który przemawia za kremacją, jest aspekt ekonomiczny, ponieważ zazwyczaj koszty pogrzebu z urną są niższe, niż koszty pogrzebu z trumną.

Do kosztów pogrzebu między innymi zalicza się cena podstawowej usługi pogrzebowej, a także odbioru oraz przewozu zwłok, przygotowania ciała do pogrzebu, a także organizacji pochówku na cmentarzu. Dodatkowo wchodzi w to cena trumny lub urny, jak również kwiatów i innych dodatków, jak opłaty cmentarne oraz usługi grabarskie czy msza św.

Chociaż urna pogrzebowa jest znacznie tańsza od tradycyjnej trumny, jednak należy mieć na uwadze, iż nie w każdej miejscowości istnieje możliwość przeprowadzenia kremacji, a wówczas należy się liczyć z koniecznością transportu zmarłego, co podnosi koszt pogrzebu.

Podstawowa usługa pogrzebowa z urną może być nawet droższa niż pogrzeb z trumną, ponieważ należy do niej doliczyć koszt kremacji oraz zakupu trumny kremacyjnej. Jest ona jednak częściowo kompensowana niższymi cenami urn w porównaniu do cen tradycyjnych trumien oraz niższymi opłatami grabarskimi i cmentarnymi.

Co składa się na koszt pogrzebu z kremacją?

Na koszt pogrzebu z kremacją składają się:

  • odbiór i przewiezienie zwłok do zakładu pogrzebowego
  • przechowywanie ciała
  • przygotowanie zwłok do kremacji
  • koszt trumny kremacyjnej
  • koszt urny
  • transport ciała do kremacji
  • tabliczka urnowa i duża tabliczka nagrobna
  • koszt kremacji
  • obsługa pochówku
  • transport karawanem w dniu pogrzebu
  • kwiaty do pogrzebu
  • oprawa muzyczna pogrzebu
  • klepsydry

 

 

 

Od czego zależy cena pogrzebu z trumną?

Cena pogrzebu z trumną jest przede wszystkim uzależniona od ceny samej trumny, zaś rozpiętość owych cen jest bardzo duża. Warto wiedzieć, że ceny trumien są uzależnione od surowca, z jakiego zostały one wykonane, a zatem od rodzaju drewna, a także od jakości zastosowanych zdobień oraz okuć.

Tymczasem koszt urny, chociaż również jest uzależniony od materiału, z jakiego została ona wykonana, jest zdecydowanie niższy. Najwyższe ceny mają urny szklane i mosiężne, natomiast urny metalowe są dużo tańsze.

Obsługa pochówku – jak przebiega organizacja pogrzebu

Obsługa pochówku – tak w przypadku pogrzebu z trumną, jak i z urną, obejmuje te same czynności. W przypadku pogrzebu z urną 

Profesjonalne zakłady pogrzebowe organizują zarówno pogrzeby tradycyjne z trumną, jak również pochówki kremacyjne, rezerwują terminy kremacji oraz pomagają podczas wyboru urny. Zakłady pogrzebowe oferują obecnie kompleksowe usługi związane z organizacją pogrzebu zmarłego, odciążając rodzinę pogrążoną w żalu od wszelkich obowiązków z tym związanych.

To, jak będzie wyglądał pogrzeb zmarłego zależy w głównej mierze od decyzji jego bliskich, którzy kierować się mogą jego wcześniej wyrażoną wolą, względami ekonomicznymi czy też innymi, jak chociażby tym, iż kremacja jako metoda pochówku jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Wiele osób żyjących w zgodzie z naturą z pewnością zdecyduje się na tego rodzaju pochówek bliskiego.

W Polsce nadal większość pogrzebów przybiera tradycyjną formę. Można jednak zauważyć, że sukcesywnie przybywa tych, w których chowane są skremowane prochy bliskich – czyli pogrzebów z urną. Chociaż w mniejszych miejscowościach nadal stanowią one rzadkość, to w większych miastach odbywają się już coraz częściej. Spopielenie zwłok, czyli kremacja odbywa się z najwyższym poszanowaniem dla zmarłego, jest również dopuszczalną przez kościół katolicki formą grzebania zmarłych. Ponadto względy ekologiczne przemawiające za tego rodzaju rozwiązaniem, z czasem mogą stać się w naszym kraju bodźcem skłaniającym do wyboru pogrzebów z urną.

Źródło: Usługi pogrzebowe Elizjum