Które przedsiębiorstwa będą potrzebować generatorów tlenu?

Generatory tlenu to urządzenia o szerokim spektrum zastosowania. W przemyśle jest duże zapotrzebowanie na czysty tlen, a do jego pozyskania niezbędne są właśnie te sprzęty. Generator tlenu to maszyna niezwykle funkcjonalna, dzięki której bezproblemowo można pozyskać tlen z powietrza. Odbywa się to za pomocą absorpcji, której kluczowym założeniem jest zebranie cząsteczek o pewnej strukturze – ciało stałe bądź ciecz – w jednym miejscu.

Zastosowanie generatorów tlenu

Za pomocą tych urządzeń, możliwe jest produkowanie tlenu bez korzystania z dostaw zewnętrznych. Ze względu na swoją uniwersalność, generatory tlenu wykorzystywane są w wielu sektorach. Używane są nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale także w różnych dziedzinach życia codziennego. Najczęściej stosuje się je w szeroko pojętej medycynie, m.in. w placówkach medycznych, w trakcie produkcji farmaceutycznej, a także w kosmetologii. W szpitalach odpowiadają za określone rozdysponowanie gazów medycznych w odpowiednich stężeniach. Inne sposoby zastosowań generatorów tlenu to:

  • energetyka,
  • natlenianie wody na farmach rybnych – poprawianie jakości warunków hodowlanych, natlenianie akwenów wodnych poprawia wydolność tlenową ryb, a to z kolei ich zdolność do rozmnażania i smak mięsa oraz zwiększa ich rozmiar,
  • obróbka metali – spawanie, cięcie,
  • górnictwo,
  • bary tlenowe,
  • komory wzbogacania w tlen,
  • jako gaz źródłowy w generatorach ozonu,
  • uzdatnianie wody na oczyszczalniach ścieków.

Wytwarzanie tlenu dla celów przemysłowych

Urządzenia te wytwarzają tlen w gazowej postaci z powietrza sprzężonego, pobranego z miejsca użytkowania. Są nie tylko niezawodnym i opłacalnym wariantem, ale stanowią także bezpieczniejszy zamiennik innych źródeł pozyskiwania tlenu, takich jak ciecze kriogeniczne.

To urządzenia modułowe, które składają się z kilku kolumn z filtrami. Zastosowanie filtracyjnych materiałów skutecznie zatrzymuje dwutlenek węgla, azot oraz inne gazy. Na skutek ciśnienia, możliwy jest przepływ czystego tlenu przez przewody kolumnowe w odpowiednim stężeniu.

Sam proces filtracji to wprowadzenie sprężonego powietrza do komór filtrów. Kolejno powietrze uzdatnione wchodzi do kolumn filtrowych, w których azot wraz z innymi niepożądanymi gazami są zatrzymywane. Natomiast tlen przepływa do następnego wylotu. W trakcie przechodzenia tlenu z jednej do drugiej kolumny, ta nieużywana automatycznie się regeneruje. Występuje to przez obniżenie ciśnienia w komorze. Następnie odpowiednimi kanałami odprowadzającymi, następnie usunięcie gazów niepożądanych do atmosfery. Ten proces jest ciągle powtarzany. Dzięki temu generator tlenu wytwarza ciąg oczyszczonego tlenu do pomieszczenia. Konstrukcja urządzenia jest odpowiednio przystosowana do całodobowej pracy.

Warto jednak pamiętać, że generatory tlenu w żadnym wypadku nie nadają się do użytkowania w miejscach podatnych na wystąpienie ognia. Może to grozić niekontrolowanym podpaleniem. Mimo to urządzenia te są zdecydowanie bezpieczniejsze niż tradycyjne butle z gazem.

Coraz więcej firm decyduje się na tego rodzaju urządzenia, które pozwalają uniezależnić się od często znacznie droższych dostawców. Na rynku jest dostępnych wiele różnych modeli generatorów tlenu, również przenośne, które są lżejsze i mobilne, możliwe do zastosowania w terenie.