Wszczepienie implantów – jakich przygotowań wymaga?

Implanty cieszą się sporym zainteresowaniem pacjentów. Wszystko to za sprawą wysokiego komfortu ich użytkowania oraz estetyki. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak złożonym procesem jest zabieg implantologiczny, i jak wielu wymaga on przygotowań.

Za wszczepieniem implantów przemawia wspomniana wygoda ich użytkowania, dzięki której pacjenci mogą zapomnieć o sztucznym zębie (lub zębach) w jamie ustnej. Dodatkowo pozwalają one uzyskać uzębienie o ładniejszym kolorze i kształcie. Warto jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku jest to możliwe, a wiele sytuacji wymaga szczególnego przygotowania. Jakiego? O tym w niniejszym artykule.

Implanty – diagnostyka i planowanie leczenia

Pierwszym etapem jest konsultacja u chirurga zajmującego się implantami. Lekarz wstępnie oceni stan zdrowia jamy ustnej, a także jej higienę. Odpowiednia higiena jamy ustnej pełni niezwykle istotną rolę w powodzeniu zabiegu; pozwala zmniejszyć ryzyko powikłań pozabiegowych, a także zwiększyć stabilność implantów w zębodołach. Powodem nieprzyjęcia się tytanowej śruby w wielu przypadkach są bakterie, które bytują w jamie ustnej i są efektem zaniedbań ze strony pacjentów. Zdarza się, że lekarz rezygnuje z przeprowadzenia zabiegu po zweryfikowaniu higieny jamy ustnej pacjenta.

Lekarz przeprowadzi również szczegółowy wywiad zdrowotny, zapyta o przechodzone choroby oraz przyjmowane leki. Nie należy zatajać żadnych informacji przed specjalistą, ponieważ wszystko może mieć wpływ na powodzenie zabiegu. Poprosi również o wykonanie dodatkowych badań. Szczególnie ważne jest CBCT (stożkowa tomografia komputerowa), które pozwoli specjaliście na pomiar wysokości i szerokości kości, ocenić jej stan, a także dobrać odpowiedni rozmiar implantu. Na jego podstawie lekarz może zalecić wykonanie innych zabiegów poprzedzających implantologię np. augmentację kości czy podniesienie dna zatoki szczękowej.

Zabiegi przygotowawcze

Zanim chirurg osadzi implanty w zębodołach, nierzadko potrzebne jest przeprowadzenie zabiegów przygotowujących. Te są wykonywane w przypadku niedostatecznej grubości lub wielkości tkanki kostnej, która uległa zanikowi wskutek np. długo utrzymującego się braku zęba. Jednym z zabiegów wspomagających jest augmentacja kości.

Augmentacja kości, zwana również sterowaną regeneracją tkanek twardych, to zabieg, którego celem jest pogrubienie wyrostka zębodołowego. Dzięki temu tytanowa śruba będzie stabilnie i trwale umocowana w zębodole. Zabieg najczęściej jest wykonywany przy wykorzystaniu materiału kościotwórczego, który podaje się w miejsce zaniku, lub poprzez wykonanie przeszczepu.

Kolejnym zabiegiem jest podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift), które ma na celu stworzyć przestrzeń pod przyszły implant. Zabieg wykonywany jest w szczęce górnej i polega na uniesieniu błony śluzowej zatoki, a następnie wprowadzeniu pod nią materiału kościotwórczego. Dzięki temu kość szczęki ulegnie pogrubieniu, a implant zyska stabilizację.

Implanty w Warszawie

Dopiero na tak przygotowane podłoże kostne i po wykonaniu badań sprawdzających, czy kość uległa pogrubieniu, lekarz może przeprowadzić wszczepienie implantów. Warto nadmienić, że regeneracja kości trwa od 3 do 6 miesięcy, w zależności od indywidualnych predyspozycji organizmu. Nie warto ponaglać całego procesu, ponieważ to od niego zależeć będzie jakość uzupełnienia protetycznego. Warto natomiast weryfikować dentystów w Warszawie oraz innych miastach i wybierać jedynie renomowane gabinety specjalizujące się w implantologii.