Zalanie mieszkania – zgłoszenie szkody

Zalanie mieszkania zdarza się czasami i nic nie możemy na to poradzić, jednak na sam proces likwidacji szkody mamy zasadniczy wpływ, więc należy dołożyć wszelkich starań by przebiegł on bezproblemowo.

Co zrobić w sytuacji, gdy wracamy do domu i stwierdzamy, że na ścianach są zacieki a z sufitu sączy się woda? Albo idziemy do piwnicy i znajdujemy tam niemalże basen, lub nasze rzeczy pływają po brudnej kałuży.

Większość zalań spowodowana jest awarią instalacji wodnych w ścianie, niedbałością ludzką (niezakręcone krany), uszkodzeniem dachu lub powodzią. Bez względu na powód zalania, przede wszystkim powinniśmy się skupić na sprawdzeniu rozmiaru szkody, zabezpieczeniu mienia i skrupulatnym dopełnieniu wszelkich formalności, bo od tego zależy termin wypłaty odszkodowania  jak i jego wysokość.

Zadbać o ograniczenie szkód

W przypadku budynków wielorodzinnych, powinniśmy skontaktować się z sąsiadami i administratorem budynku, żeby ograniczyć dalsze powiększanie szkody. Zakręcenie wody w konkretnym lokalu czy klatce zapobiegnie dalszemu wyciekowi i pozwoli na szybsze opanowanie przecieków.

Spisanie danych niezbędnych do zgłoszenia szkody

Następnym krokiem będzie spisanie wszelkich informacji związanych z wystąpieniem szkody – aby odszkodowanie (nasze własne lub sprawcy zalania) w pełni pokryło koszty likwidacji szkody zawsze należy ustalić (i zapisać) następujące informacje:

  • Datę i godzinę wystąpienia zdarzenia (stwierdzenia zalani);
  • Okoliczności powstania szkody (co było jej przyczyną, lub kto był jej sprawcą);
  • Oszacować (wypisać i wycenić) straty powstałe w wyniku zalania;
  • Ustalić numer polisy ubezpieczeniowej (własnej lub sprawcy zalania);
  • Wszystkie dane osobowe: poszkodowanych, sprawców, świadków zdarzenia;
  • Opis działania służb wezwanych do likwidacji szkody (np. w przypadku pęknięcia dużej rury).

Oszacowanie strat powinno być sporządzone bardzo dokładnie, gdyż będzie stanowiło podstawę do okazania uszkodzeń rzeczoznawcy majątkowemu z ubezpieczalni, który na podstawie oględzin miejsca zalania przygotuje własny kosztorys, stanowiący podstawę wypłaty odszkodowania.

Terminowe zgłoszenie szkody

Samo zdarzenie należy zgłosić Towarzystwu Ubezpieczeniowemu niezwłocznie – zazwyczaj jest na to określony termin 3 dni pod rygorem odmowy odszkodowania. Wyjątkiem jest jedynie udokumentowana nieobecność lokatora, który np. wyjechał na urlop i nie miał pojęcia o zaistnieniu szkody.

Zgłoszenie szkody może nastąpić w dowolnej, przewidzianej przez dane Towarzystwo formie – zazwyczaj jest to forma telefoniczna lub formularz na stronie internetowej, rzadziej wizyta w placówce ubezpieczyciela.

Po zgłoszeniu Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 7 dni na oszacowanie szkody – czyli przysłanie rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi wykaz uszkodzeń i wyceni ich koszt.

Weryfikacja kosztorysu

Dopiero po otrzymaniu kosztorysu (jeżeli zgadzamy się z jego pozycjami i suma odszkodowania) oraz przyjęciu przez Towarzystwo odpowiedzialności za szkodę, można podjąć prace remontowe. Jeżeli są zastrzeżenia do kosztorysu (brak jakiś pozycji lub niewłaściwie wyliczona kwota). W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń należy pisemnie głosić je do Towarzystwa Ubezpieczeniowego – może wystąpić konieczność wykonania dodatkowych oględzin przez rzeczoznawcę.

Kiedy wypłata odszkodowania

Procedura likwidacji szkody z ubezpieczenia majątkowego jest zazwyczaj dość długa. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Jednakże, jeśli stwierdzi, że wymagane jest wyjaśnienie dodatkowych okoliczności, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od ich ustalenia. W każdym przypadku, bezsporna kwota odszkodowania ulega wypłacie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Źródło: Nord Help – Osuszanie budynków