Magnez, wapń i sód w diecie zwierząt hodowlanych

Organizmy zwierząt hodowlanych są równie wymagające, co ludzkie. Aby utrzymać je w dobrej kondycji, konieczne jest zatem nie tylko zapewnianie stadu właściwych warunków bytowania, ale też dostarczanie poszczególnym osobnikom zbilansowanej diety. Liczne problemy zdrowotne, z którymi zmagają się zwierzęta, mogą bowiem świadczyć o znaczących brakach w składnikach zawartych w produktach paszowych. Aby im zapobiec, warto wdrażać produkty, będące uzupełnieniem standardowej diety.

Do podstawowych makroelementów, których właściwy poziom przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania stada, należą magnez, wapń oraz sód. Jeżeli żywienie zwierząt nie opiera się na wspomnianych substancjach, dochodzi do zmniejszenia produkcji mlecznej, rozwoju zaburzeń metabolicznych oraz powstania zmian w układzie rozrodczym. Natomiast jeżeli dodatki paszowe dla zwierząt zostaną odpowiednio włączone do codziennej diety, wydajność produkcyjna gospodarstwa znacząco wzrośnie.

Magnez – podstawa w diecie zwierząt

Wielu hodowców opiera żywienie zwierząt hodowlanych na białku oraz włóknie pokarmowym. Niestety tego typu działanie może doprowadzić do przykrych i często nieodwracalnych konsekwencji. Uzupełnienie diety o dodatki paszowe dla zwierząt na bazie magnezu jest kluczem do ich prawidłowego rozwoju. Sięgając po produkt BOLIFOR® MGPH+ dieta, możliwe staje się uzupełnienie diety zwierząt o magnez, odpowiedzialny m.in. za prawidłowe funkcjonowanie większości enzymów, a także hormonów. Jego odpowiedni poziom wspiera też prawidłową pracę mięśni oraz układu nerwowego. Magnez ma ponadto kluczowe znaczenie dla metabolizmu białek oraz regulacji fosforylacji oksydacyjnej. Pierwiastek ten występuje głównie w kościach i mięśniach.

Sód w diecie zwierząt hodowlanych

Główną rolą sodu w organizmie zwierzęcym jest regulacja homeostazy. Jeżeli zawartość tego makroelementu jest na odpowiednim poziomie, zachowana zostaje równowaga elektrolitowa płynów. Do skutków niedoboru sodu w diecie zwierząt hodowlanych zaliczana jest natomiast przede wszystkim zmniejszona elastyczność tkanki podskórnej, odwodnienie oraz wzrost poziomu wydalanego azotu. Za pomocą preparatu BOLIFOR® MSP możliwe jest utrzymanie jego prawidłowego poziomu, a także usunięcie ewentualnych problemów związanych z niedoborem.

Wapń – niezbędny budulec nie tylko w organizmie ludzkim

Wapń pełni szereg funkcji w organizmach zwierząt hodowlanych. Proces jego magazynowania przebiega głównie w kościach, których jest podstawowym elementem budulcowym. Wapń bierze też udział w regulacji przepuszczalności błon komórkowych, a także w przewodnictwie nerwowym. W zależności od czasu zaniechania uzupełniania diety zwierząt w ten składnik mogą występować różne skutki uboczne. W przypadku młodych osobników będzie to przede wszystkim ogólne osłabienie organizmu oraz upośledzenie układu ruchu. Długotrwały niedobór skutkuje z kolei krzywicą, wadami postawy, a nawet pojawieniem się krwawych wybroczyn. Produktem, który pozwoli na uzupełnienie diety o tak istotny makroelement jest BOLIFOR® MCP-F.

O stanie zdrowia zwierząt hodowlanych w głównej mierze decyduje dieta. Odpowiednie żywienie niesie ze sobą też długofalowe korzyści w postaci intensywniejszej produkcji i obniżonego ryzyka występowania chorób. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości warto sprawdzić poziom składników odżywczych znajdujących się w paszy i uzupełnić ewentualne niedobory specjalnymi dodatkami. Preparaty tego typu stanowią bowiem dobre źródło składników pokarmowych, witamin oraz związków mineralnych.