Rozgraniczenie jazd prywatnych i służbowych.

Jeśli firma dysponuje flotą samochodów służbowych, może je udostępniać swoim pracownikom do celów prywatnych. W sytuacji, gdy pracownik nie płaci swojemu pracodawcy za możliwość korzystania z samochodu służbowego, to wówczas w świetle prawa uzyskuje on przychód ze stosunku pracy.

Przychód ten pracodawca zobligowany jest do wliczenia do wynagrodzenia pracownika i od kwoty tej naliczane są składki ubezpieczeniowe ZUS. Wysokość przychodu pracownika ustalana jest na podstawie zużytego paliwa. Rozdzielenie jazd prywatnych oraz służbowych samochodem firmowym konieczne jest do dokładnego rozliczenia się pracownika z pracodawcą oraz ZUS.

Monitoring floty z funkcją rozdzielania jazd służbowych i prywatnych.

Wykorzystujące systemy telematyczne usługi monitoringu floty posiadają możliwości rozróżniania jazd prywatnych i służbowych. Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacjach, kiedy pracownik w ciąg dnia pracy musiał wykonać przejazd prywatny, lub gdy musiał spotkać się z klientem poza zwyczajowymi godzinami pracy. By zmienić typ przejazdu wystarczy, po prostu ręcznie przestawić tryb jazdy w module kierowcy.

Istotnym aspektem rozliczania jazd prywatnych jest monitorowanie pracy poszczególnych kierowców, a nie samych pojazdów. W sytuacji, gdy pracownicy, korzystają z różnych aut służbowych, tylko taka metoda zapewnia poprawność rozliczenia. Rozgraniczenie trybów jazdy pozwoli kierowcom również na zachowanie swojej prywatności. Podczas jazd prywatnych autem służbowym, system monitoringu nie będzie śledzić przebytej przez auta trasy, lecz zapisze jedynie dane na temat przejechanych kilometrów oraz zużycia paliwa.

Źródło: Monitoring pojazdów