Dlaczego przeterminowanych leków nie można wyrzucać do śmietnika?

Jak doskonale wiadomo, pomimo niewątpliwego rozwoju gospodarczego i społecznego pod wieloma względami standardy obowiązujące w Polsce nadal daleko odbiegają od norm postępowania typowych dla wyżej rozwiniętych państw. Przykładów na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć wiele. Jednym z nich jest wciąż bardzo niska społeczna świadomość w zakresie sposobów postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz potencjalnie niebezpiecznymi dla środowiska.

Zapewne niewielu z nas ma tego świadomość, ale do tej kategorii zaliczają się również leki, w tym także te, które są sprzedawane w aptekach bez konieczności okazywania recepty od lekarza. Zgodnie z regulacjami polskiego prawa, wyrzucanie niezużytych leków na śmietnik jest wykroczeniem, tak samo jak na przykład wyrzucanie baterii lub sprzętu elektronicznego.

Co więc należy zrobić z niezużytymi lekami i dlaczego właściwie nie należy, a nawet nie wolno po prostu wyrzucać ich na śmietnik razem z żywnością, opakowaniami, butelkami i innymi codziennymi odpadami? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Dlaczego nie można wyrzucać leków na śmietnik?

Uzasadnienie prawnego zakazu wyrzucania leków oraz innych odpadów medycznych jest wyjątkowo proste, a zarazem zaskakujące, a nawet szokujące dla zwykłego człowieka. Otóż, substancje, z których produkuje się leki mają to do siebie, że z czasem zmieniają swój skład chemiczny i stają się toksyczne.

To właśnie dlatego, lekarstw nie wolno zażywać po upływie wskazanego przez producenta terminu przydatności do spożycia. Z tego powodu wynika również fakt, że leki muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, to jest w określonej temperaturze, z daleka od zimna, gorąca lub wilgoci.

Trzeba jednak zaznaczyć, że owe “zmiany chemiczne”, które zachodzą w składzie lekarstw po upływie okresu przydatności do spożycia lub pod wpływem działania określonych czynników natury wewnętrznej nie ograniczają się tylko i wyłącznie do tego, że spożycie takiego lekarstwa może spowodować na przykład mniej lub bardziej poważne problemy żołądkowe, dolegliwości ze strony nerek, wątroby i tak dalej.

Po upływie określonego czasu, substancje zawarte w lekach stają się nie tylko wyjątkowo toksyczne, ale również zaczynają wykazywać właściwości radioaktywne. Co więcej, chemia zawarta w lekach jest wyjątkowo trwała: po trafieniu na wysypisko zwykłe tabletki mogą rozkładać się przez całe lata, prowadząc w końcu do poważnego zanieczyszczenia środowiska.

Badania naukowe dowodzą, że zużyte leki z czasem zaczynają przesiąkać do gleby, a po jakimś czasie również do wód gruntowych, powodując poważne i bardzo trwałe zanieczyszczenia. Naukowcy dowodzą także, że niewłaściwe utylizowanie leków(czyli sytuacja, gdy odpady medyczne trafiają na zwykłe wysypisko śmieci) wykazują negatywny wpływ na populację ryb i płazów bytujących w pobliskich akwenach wodnych.

Z tych samych powodów, które zostały wymienione powyżej, lekarstw nie można również wyrzucać to toalety(spuszczanie tabletek lub syropów w klozecie to niestety nadal dość powszechna praktyka wśród naszego społeczeństwa). Toksyczne substancje zawarte w lekach trafiają bowiem w ten sposób do oczyszczalni ścieków, skąd, ze względu na swoją wysoką toksyczność oraz niezwykłą trwałość, z łatwością mogą przenikać nawet do wód powierzchniowych, czyli na przykład jezior.

Nietrudno odgadnąć, że spożywanie na przykład ryb poławianych w zanieczyszczonym w ten sposób akwenie wodnym może stanowić poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

Podsumowanie

Jak więc widać, zakaz wyrzucania leków i odpadów na śmietnik bynajmniej nie jest jakąś fanaberią ekologów lub kolejną specyficzną regulacją Unii Europejskiej, którą można traktować z przysłowiowym przymrużeniem oka. Nieprawidłowa utylizacja leków to istotne zagrożenie nie tylko dla samego środowiska, ale także potencjalne zagrożenie zdrowia dla ludzi. Jeżeli więc mamy w domu niezużyte lub przeterminowane leki, naszym obowiązkiem jest zaniesienie ich do apteki lub pobliskiego PSZOK-u.

Źródło: EkoEmka.com.pl – odpady medyczne