Jak optymalnie dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Panele fotowoltaiczne można coraz częściej zauważyć na dachach domów i budynkach gospodarczych. Instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od cen prądu, ponieważ odpowiednio zaprojektowany system dostarcza energię do całego gospodarstwa domowego, a nawet produkuje nadwyżki, które są kumulowane przez zakład energetyczny. Jakie czynniki należy uwzględnić podczas ustalania mocy instalacji fotowoltaicznej?

Audyt zapotrzebowania na energię elektryczną

Dobrze zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna powinna zaspokajać roczne zużycie prądu przez gospodarstwo domowe powiększone o straty energii związane z jej magazynowaniem w sieci. W tym celu trzeba przeprowadzić audyt, który uwzględnia roczną kwotę rachunków za prąd w połączeniu z zasadami rozliczenia z zakładem energetycznym w postaci upustów. Prosument, który wytwarza nadmiar energii nie może jej sprzedać, lecz musi odprowadzać do publicznej sieci. Następnie zakład energetyczny kumuluje nadwyżki, a prosument może je wykorzystać w ciągu 365 dni od momentu wprowadzenia do sieci. Zgodnie z prawem rozliczenie między prosumentem a zakładem musi przebiegać bezgotówkowo i od 1 lipca 2016 roku wygląda następująco:

  • za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci publicznej można odebrać 0,8 kWh energii – dla instalacji do 10 kWp.
  • za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci publicznej można odebrać 0,7 kWh energii – dla instalacji o mocy od 10 do 40 kWp.

W standardowym domu jednorodzinnym oraz mocy instalacji 10 kWp można dokonać wstępnej analizy z użyciem następujących czynników:

  • na każde zużyte rocznie 1 000 kWh energii elektrycznej trzeba dobrać ok. 1,25 kWp mocy instalacji PV,
  • na każde wydane 100 zł na miesięcznym rachunku trzeba dobrać 2,75 kWp mocy instalacji.

Montaż fotowoltaiki w odpowiednim miejscu

Planowanie mocy i montaż fotowoltaiki powinno uwzględniać usytuowanie terenu, do którego panele są nachylone pod kątem 35 stopni. Drugim czynnikiem jest nasłonecznienie miejsca, w którym zostaną zamontowane. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, który wskaże odpowiednie miejsce usytuowania falownika przetwarzającego prąd oraz oceni możliwości montażu paneli. Fachowiec dokona również następującej oceny:

  • Czy istnieje techniczna możliwość bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów doprowadzenia przewodów strony z prądem stałym z modułów PV oraz strony prądu zmiennego w miejsce przyłącza instalacji?
  • Sprawdzi poprzeczny przekrój przewodów w miejscu przyłączenia do instalacji elektrycznej gospodarstwa domowego.
  • Dokona pomiaru impedancji pętli w miejscu przyłączenia, dzięki czemu określi czy nie dojdzie do nadmiernego wzrostu napięcia wytwarzanego przez falownik.
  • Oceni stan instalacji odgromowej (jeżeli taka istnieje).
  • Sprawdzi układ i stan instalacji elektrycznej w domu.

Na podstawie umowy właściciela domu z zakładem energetycznym sprawdzi, czy moc przyłączeniowa gospodarstwa domowego pozwala na podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci. Jeżeli tak nie jest, to istnieją dwa rozwiązania. Właściciel musi złożyć wniosek do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej lub zmniejszyć moc zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej. Przy planowaniu instalacji fotowoltaicznej ważny jest również rodzaj i stan dachu, na którym zostaną zamontowane panele. Przyjmuje się, że instalacja o mocy 3 kWp wywołuje obciążenie całkowite ok. 240 kg. Dlatego konstrukcja dachu musi być w dobrym stanie. W przypadku złego stanu krokwi, więźby, dachówek lub blachy, należy je wymienić lub zamontować  panele fotowoltaiczne na gruncie w dobrze nasłonecznionym miejscu. Dzięki temu ogniwa fotowoltaiczne zostaną poddane optymalnemu działaniu promieni słonecznych, co przełoży się na odpowiednią ilość produkcji energii elektrycznej.

Montaż fotowoltaiki powinien być odpowiednio zaplanowany oraz poprzedzony obliczeniem mocy, którą będzie generować instalacja fotowoltaiczna. Dzięki temu możliwe jest wykonanie systemu, które w pełni zaspokoi potrzeby gospodarstwa domowego na energię elektryczną.

źródło: pvplus.pl – fotowoltaika do domów jednorodzinnych