Kontrola separatora przez Sanepid – jak wygląda?

Jak wiadomo, obiekty ochrony zdrowia mają obowiązek przeprowadzania inspekcji określonych miejsc pracy, w tym gabinetów lekarskich. Podczas takiej wizyty sprawdzane są warunki, zgodnie z którymi powinien funkcjonować gabinet, ale także postępowanie z odpadami medycznymi, jak również stan techniczny sprzętu, a nawet weryfikacja dostawcy urządzeń medycznych. Dowiedz się zatem jak wygląda kontrola separatora amalgamatu, który z pewnością będzie jednym z obiektów, na które inspektorzy będą zwracać szczególną uwagę.

Popularne „bajpasy”

Bajpasy to dodatkowe rurki wychodzące z urządzenia, mające na celu przedłużenie jego żywotności. Zastosowanie ich nie jest legalne, a za ich posiadanie grożą surowe kary w wysokości nawet do 5 000 EURO. W Polsce wynosi ona od 12 – 20 000 PLN. Ze względu na popularność tej metody wśród prowadzących gabinety dentystyczne, inspektorzy zwracają uwagę na tego typu przewinienia, które mogą być karane nie tylko pieniężnie, ale także grożą tymczasowym zamknięciem gabinetu.

Certyfikat

Certyfikat ważny jest przez 12 miesięcy i wystawiany przez firmę dostarczającą dany sprzęt, w tym wypadku separator amalgamatu. Taki certyfikat jest niezbędny w wypadku kontroli sanepidu, ponieważ poświadcza on odpowiednie funkcjonowanie sprzętu sankcjonowane przepisami prawnymi.
Certyfikat wystawiany jest również w przypadku wymiany sprzętu oraz w wypadku wymiany pojemnika, kiedy zostanie on zapełniony. Należy poinformować o tym telefonicznie dostawcę, który wymieni część sprzętu na nową, a następnie wystawi kolejny certyfikat w ważnością obejmującą kolejne 12 miesięcy.

Paszport techniczny

Do każdego separatora wydawany jest także paszport techniczny, w którym zapisana jest historia wymiany i napraw sprzętu, a także poświadczenie stanu technicznego zgodnego z wymaganiami UE. Podczas kontroli sanepidu wraz z całą niezbędną dokumentacją, sprawdzany jest również paszport techniczny separatora.

Montaż

Podczas montowania sprzętu dostawcy zapisują także odpowiednie daty rozpoczęcia i zakończenia montażu, a także jednorazowe wymiany czy naprawy separatora. Średnia żywotność separatora amalgamatu wynosi ok. 12 miesięcy. Jest to oczywiście również uzależnione od ilości przyjmowanych pacjentów, a tym eksploatowania sprzętu. Urządzenie musi w każdej chwili zachowywać standardy UE, dlatego podczas kontroli sanepidu sprawdzane są daty montażu sprzętu, aby sprawdzić czy spełnia on swoją funkcję.

Dostawca

Może się to wydawać nieoczywiste, ale w czasie kontroli, inspektorzy sprawdzają także wierzytelność dostawcy, od którego kupowany jest sprzęt. Ma to związek przede wszystkim z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Kontrolerzy sprawdzają jakie firmy zajmują się odbieraniem odpadów oraz weryfikują uprawnienia danego dostawcy. Takie uprawnienia oraz niezbędne certyfikaty posiada na przykład dystrybutor separatorów amalgamatu firmy Lidrex.

 

Materiał Partnera: TrioDent – Klinika stomatologiczna Warszawa
Tags: ,