O czym musisz pamiętać publikując nekrolog?

Nekrolog jest oficjalnym zawiadomieniem o czyjejś śmierci, podanym do publicznej wiadomości. Najczęściej zawiera także informację o dacie i miejscu pogrzebu. Zamiast celu informacyjnego może przybrać również formę pożegnania zmarłej osoby, kondolencji bądź przypomnienia o rocznicy jej śmierci. Umieszczany bywa zazwyczaj w gazecie, internecie bądź odczytywany w radiu. Nekrolog często mylony jest z klepsydrą. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma komunikatami polega na sposobie ich publikacji. Klepsydra zamieszczana jest w przestrzeni publicznej, np. na tablicach ogłoszeń, drzwiach domów, klatkach schodowych czy kościołach.

Jakie informacje zawiera nekrolog?

Publikując nekrolog należy pamiętać o zachowaniu ogólnie przyjętych ram formalnych dla tego typu komunikatu informacyjnego. Prawidłowo napisany nekrolog powinien zawierać poniższe elementy:

 • formułę otwarcia, np.: „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że …”, „Dotarła do nas smutna wiadomość, że …”;
 • informację o śmieci – zawierającą datę śmierci, wiek, imię i nazwisko osoby zmarłej;
 • informację o zmarłym – dotyczącą np. wykonywanego przez niego zawodu, jego zasług, cech charakteru, stopnia pokrewieństwa z autorem nekrologu itp.;
 • informację o pogrzebie – datę i miejsce uroczystości pogrzebowej, lokalizację cmentarza, na którym zmarły zostanie pochowany;
 • informację o autorze – kto sporządził nekrolog, np.: „o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie Rodzina, Przyjaciele, Sąsiedzi”;
 • ewentualną formułę dodatkową – skierowaną najczęściej do wybierających się na uroczystość pogrzebową, np.: „Prosimy o nieprzynoszenie wieńców”, „Zgodnie z wolą Zmarłego prosimy o składanie datków pieniężnych na rzecz Hospicjum … zamiast przynoszenia kwiatów”. 

Jeśli chcemy uczynić nekrolog bardziej nietypowym, możemy pokusić się o zamieszczenie na nim np. cytatu, fragmentu wiersza, myśli filozoficznej, społecznej bądź też wypowiedzi samego zmarłego. Zazwyczaj umieszczone słowa wyrażają ból po stracie, nawiązują do tajemnicy śmierci lub dokonań zmarłego.

Układ graficzny nekrologu

Oprócz samej treści istotne jest także zadbanie o odpowiedni wygląd nekrologu. Oto najważniejsze zasady dotyczące projektowania tej formy komunikatu:

 • treść nekrologu ujęta jest w czarną, podwójną ramkę;
 • dopuszcza się czarny kolor czcionki umieszczonej na białym tle;
 • imię i nazwisko osoby zmarłej należy zapisać większą czcionką, najlepiej pogrubić i koniecznie poprzedzić skrótem „śp.” – świętej pamięci;
 • informacje o autorze nekrologu powinny być zapisane mniejszą czcionką;
 • w nekrologu często umieszcza się element graficzny, np. wieniec, krzyż, kwiaty, znicz.

Umieść nekrolog online

Dziś warto także poinformować o śmierci przez internet. Na przykład, na stronie internetowej Pamietam.pl, w zakładce „Nekrologi i kondolencje” masz możliwość zamieszczenia nekrologu oraz zobaczenia przykładowych przygotowanych przez innych nekrologów.