Jaką metodę nauki języka angielskiego wybrać?

Wśród języków, których ludzie uczą się w Polsce język angielski jest najpopularniejszym językiem i nie trzeba o tym nikogo przekonywać. Ci, którzy chcą nauczyć się tego języka jak najlepiej, poszukują więc najbardziej skutecznej metody. Obecnie jest bardzo dużo metod nauki języka angielskiego dla dzieci i dorosłych i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która z nich jest najlepsza. Oczywiście jedne są bardziej efektywne, inne mniej. Niektóre z nich wymagają więcej pracy własnej. Są takie, w których nauczyciel nie korzystają z podręcznika. Najlepiej zapoznać się z tymi bardziej popularnymi, wybrać najbardziej dla nas ciekawą i pójść na lekcje próbną.

Metoda Callana

Metoda ta polega na tym, że lektor wprowadzając nowe słowo, wymawia je kilkakrotnie a potem to samo robią kursanci. Następnie udzielają oni odpowiedzi na pytanie z użyciem tego słowa. Pisowni  słuchacze uczą się podczas dyktand, które są elementem prawie każdej lekcji. Metoda ta pozwala na szybką naukę mówienia, ponieważ skupia się nauce słownictwa przez ćwiczenie pojedynczych słów i całych struktur zdaniowych. Podczas zajęć nie ma mowy o swobodnej konwersacji, ponieważ uczniowie muszą być ciągle gotowi na odpowiedź po szybkim zadaniu pytania przez nauczyciela. Udzielanie natychmiastowej odpowiedzi na pytanie pozwala na nabycie umiejętności automatycznego reagowania i pozbycia się nawyku tłumaczenia w myślach. Wadą tej metody jest brak nauki spontanicznych wypowiedzi a także to, że gramatyka nie gra w niej zbyt ważnej roli. Istotne jest natomiast regularne powtarzanie danego materiału do czasu, kiedy nie zostanie opanowany co najmniej w 70%. Kursy odbywają się w grupach od 6 do 14 osób. Metoda sprawdza się jedynie na niskich poziomach, kiedy ważne jest nauczenie się dużej liczby słów.

Metoda Berlitza

Ta metoda, w przeciwieństwie do metody Callana, kładzie nacisk na konwersację. W trakcie nauczania kursanci korzystają z przygotowanych materiałów dydaktycznych. Słuchacze poznają nowe słowa i wyrażenia z dużą pomocą nauczyciela, który do wyjaśnienia ich znaczeń używa tylko nauczanego języka, gestykulując przy tym oraz posługując się rysunkami. Pokazuje i nazywa przedmioty oraz odgrywa proste scenki pomagające w wyjaśnieniu zagadnień. Kursanci utrwalają poszczególne sformułowania, a następnie powtarzają je. Aby nie zaburzać wypowiedzi słuchaczy, błędy nie są korygowane w trakcie ich wypowiedzi, ale dopiero po jej zakończeniu. Sukcesywnie dodawane są nowe słowa i zwroty, których zastosowanie tłumaczone jest z użyciem wyrażeń uprzednio poznanych. Dzięki temu rozszerzany jest zasób słownictwa, a jednocześnie utrwalany zostaje wcześniej poznany materiał. Naukę czytania i pisania wprowadza się dopiero w dalszym etapie, kiedy kursanci potrafią się już porozumiewać. W metodzie Berlitza nie występuje nauka gramatyki, dlatego sprawdzi się bardziej u osób, które w przyszłości głównie będą posługiwać się językiem w mowie. Na zajęciach znajduje się od 7 do 10 osób.

Rozmowa z native speakerem

Są to tematyczne bloki lekcyjne prowadzone przez native speakerów, czyli osoby, dla których język nauczany jest językiem ojczystym. Dzięki native’owi można bezpośrednio obcować z danym językiem, co jest istotną zaletą. Słuchacze dzięki takim lekcjom przełamują opory przed wypowiadaniem się w języku obcym, a także opanowują prawidłową wymowę. Niestety nie wszyscy native’i, którzy uczą maja przygotowanie metodyczne i nie zawsze są w stanie skutecznie nauczyć. Lekcje z native speakerem są idealne dla osób, które już porozumiewają się w uczonym języku i chcą poprawić płynność wypowiedzi.

Metoda Wilka

Metoda ta kieruje się zasadą, że lepiej uczyć się na cudzych błędach, a nie własnych. Nauczanie za pomocą tej metody opiera się na dialogu pomiędzy dwoma słuchaczami na zadany przez lektora temat. Każdy z uczniów ma za zadanie wypowiedzenia około 300 zdań. Słuchacze mają za zadanie sami wyłapywać błędów wypowiadane przez inne osoby i poprawianie ich. Według twórców tej metody zwiększa to świadomość językową kursantów. Długość trwania zajęć to 90 minut, a grupa liczy przynajmniej cztery osoby. Dużą wada tej metody jest to, że błędy, które nie zostaną poprawione są utrwalane.

Wymienione wyżej metody to tylko niewielka część z wszystkich, które są dostępne w ofercie szkół językowych. Duży wachlarz możliwości jeszcze bardziej komplikuje wybranie tej odpowiedniej.

Jednak bez względu na to jaka wybierzemy metodę nie nauczymy się języka jeśli nie będziemy pracować sami. Ważne jest więc by przy wyborze szkoły, a więc i metody, kierować się wiedzą na temat tego jaki jest cel danego kursu, czy nauczyciele są sprawdzani przez metodyka, czy monitoruje on postępy słuchaczy, jak słuchacze są kwalifikowani do grup i jakie materiały są dostępne dla słuchaczy podczas trwania kursu.

Źródło: Archibald – Nauka języka angielskiego