Czy kurs operatora żurawia wymaga specjalnych przygotowań?

W dzisiejszych czasach szybka zmiana zawodu czy ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji jest nie tyle wyborem, ile koniecznością. Warunki na rynku pracy zmieniają się dość szybko. Nowe możliwości zarobku za granicą sprawiają, że różnego rodzaju kursy przechodzą istny renesans. Panie, jak i Panowie mają ogromny wachlarz firm, które przygotowują nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do nauki nowego zawodu. Warto zatem zainwestować w siebie i odkryć nowe możliwości – przykładem niech będzie kurs obsługi żurawia.

O kursach

Maszyny takie jak żurawie, można podzielić na wiele typów, w zależności od ich budowy, sposobu działania czy miejsca zastosowania. Każdy z nich wymaga nabycia odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Najbardziej popularne są kursy na żurawie wieżowe. Wspólną cechą szkoleń na wszystkie typu maszyn jest dostarczenie kandydatowi wiedzy na temat urzędu dozoru technicznego, budowy żurawi, ich wyposażenia oraz działań urządzeń zabezpieczających, jak wygląda eksploatacja maszyny, jakie są zagrożenia na tym stanowisku pracy. Uczestnicy szkolenia powinni też uzyskać wiedzę na temat BHP. Po zakończeniu kursu kandydat powinien być teoretycznie i praktycznie przygotowany do rozpoczęcia pracy. Szkolenia często są prowadzone w każdym dniu tygodnia od rana do wieczora, są tak ułożone, aby mogli z nich korzystać bezrobotni, ale też osoby, które pracując, jednocześnie chcą się doszkolić.

Predyspozycje zawodowe

Należy pamiętać, że praca jako operator żurawia wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Jako że jest to praca na dużych wysokościach, operator musi zatroszczyć się o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale też wszystkich osób, jakie przebywają w zasięgu pracy żurawia. Niezbędne cechy, jakie powinien posiadać kandydat na operatora, to odpowiedzialność, umiejętność koncentracji, a jako że jest to praca na wysokości i w małej kabinie, kandydat nie może mieć lęku wysokości ani klaustrofobii.
Wiele firm wymaga od potencjalnych operatorów zaświadczeń od lekarza nie tylko o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, ale tez pozytywnego przejścia testów psychotechnicznych. Do testów nie ma jakiś szczególnych zaleceń. W dzień testów należy być wyspanym, trzeźwym i zrelaksowanym.

Badania składają się z kilku etapów:

  • testy pisemne: różnego rodzaju ankiety określające poziom koncentracji uwagi oraz umiejętność pracy pod presją czasu
  • testy aparaturowe: odpowiednie aparaty badają między innymi szybkość czasu reakcji, odporność na zmęczenie czy też mierzą dokładność i długość czasu reakcji na różne bodźce
  • rozmowa z psychologiem, który sprawdza czy kandydat nie będzie stanowił zagrożenia jako operator pojazdu oraz czy jest w stanie poradzić sobie z odpowiedzialnością i w sytuacjach stresowych

Cały sprawdzian powinien trwać nie dłużej niż godzinę.

Firma szkoleniowa

W każdym dużym mieście jest wiele placówek organizujących szkolenia. Warto rozejrzeć się za firmą, która specjalizuje się w szkoleniach technicznych. Takie  placówki zazwyczaj posiadają możliwości wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na wykładach. Są firmy, które mają swoje „minibudowy”. Na takich praktykach można sprawdzić, czy faktycznie praca na stanowisku operatora żurawia jest tym, czym chcemy się zajmować. Niektóre placówki współpracują z przedsiębiorstwami, które proponują zatrudnienie najlepszym kandydatom.
W ofercie szkolenia powinna też być informacja, czy kurs przygotowuje do egzaminów kwalifikacyjnych, które są przeprowadzane przez inspektoraty dozoru technicznego. Egzamin jest niezbędny, aby uzyskać uprawnienia do zawodu maszynisty żurawia.
Zatem warto przejrzeć dokładnie wszystkie opinie i przeczytać dokładnie oferty.

Żródło: Akademia-Efect.pl