Koszty leczenia kanałowego zębów

Leczenie kanałowe dla wielu pacjentów jest jedynym sposobem na uratowanie chorego zęba przed ekstrakcją. Przeprowadza się je w tedy, kiedy dochodzi do zapalenia miazgi zęba – unerwionej tkanki, która wypełnia koronę i kanały zęba. Po usunięciu chorobowo zmienionej miazgi ząb jest poddawany dezynfekcji, a powstały ubytek jest uzupełniany odpowiednim materiałem biokompatybilnym. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się gutaperkę. Na sam koniec korona zęba po zabiegu endodoncji zostaje zabezpieczona przed działaniem bakterii i dobudowana.

Trzeba pamiętać, że jest to metoda wymagająca od dentysty ogromnej precyzji. Choć powikłania po zabiegu zdarzają się relatywnie rzadko i głównie u mniej doświadczonych specjalistów. Dlatego bardzo istotnym jest, aby przed rozpoczęciem leczenia wybrać sprawdzony gabinet stomatologiczny zatrudniający specjalistów w dziedzinie endodoncji i dysponujący nowoczesnym sprzętem diagnostycznym.

Od czego zależy koszt leczenia kanałowego?

Korzystając z finansowania przez NFZ możemy leczyć kanałowo tylko zęby przednie, siekacze i kły (od jedynki do trójki). Fundusz zrefunduje też leczenie kanałowe wszystkich zębów u dzieci i kobiet w ciąży oraz w połogu. W pozostałych przypadkach za leczenie przyjdzie nam zapłacić. Ceny oczywiście różnią się w różnych gabinetach stomatologicznych. Istotny wpływ na cenę zabiegu ma również miasto, w którym wykonywany jest zabieg, doświadczenie stomatologa (czasami mniej doświadczeni mogą zachęcać potencjalnych pacjentów niższymi stawkami) oraz przede wszystkim rodzaj wykorzystywanych materiałów w trakcie pracy. Na cenę składa się również bardzo długi czas zabiegu, co wymaga od lekarza dentysty ogromu pracy oraz precyzji wykonywanych czynności. Bardzo często leczenie zęba kanałowo odbywa się podczas kilku wizyt.

Na wysokość kosztów wpływa także konieczność wykonania dodatkowych badań przed przystąpieniem do właściwego zabiegu. Najczęściej lekarz dentysta zleca wykonanie zdjęcia RTG, które pomoże później we właściwej diagnostyce i podjęciu odpowiedniego leczenia.

Część dentystów ustala cenę zabiegu w zależności od liczby kanałów, które trzeba będzie wypełnić w czasie zabiegu. Im wyższa liczba kanałów do oczyszczenia, tym wyższa będzie cena końcowa zabiegu. Na koszt wpłynie też to, czy zdecydujemy się na leczenie z zastosowaniem mikroskopu, czy nie.

Orientacyjne ceny leczenia kanałowego

Biorąc pod uwagę powyższe trudno jest powiedzieć dokładną cenę, nie mniej można spróbować oszacować przyszły wydatek. Koszt zdjęcia RTG to wydatek rzędu 20 złotych, znieczulenie kosztuje około 30 złotych, natomiast samo leczenie zęba kanałowo może sięgać nawet 1000 złotych w zależności od liczby kanałów. Najczęściej koszt leczenia zamyka się w kwocie 500-700 złotych.

Koszt leczenia kanałowego jest relatywnie wysoki w porównaniu do innych oferowanych zabiegów, jednak czasami nie ma innej możliwości, aby uratować chore zęby. Warto o tym pamiętać i zwracać szczególną uwagę na profilaktykę i właściwą higienę jamy ustnej, która pomoże w przyszłości uniknąć kosztownego leczenia oraz problemów związanych z uzębieniem i stanem zdrowia jamy ustnej.

źródło: mcs-przychodnia.pl – implanty zębowe Warszawa