Jakie są zarobki dla Polaków w Holandii?

Polacy decydują się na wyjazd do pracy za granicę najczęściej nie w poszukiwaniu jakiegokolwiek zatrudnienia, ale lepiej płatnego zajęcia. Choć płaca minimalna w Polsce z każdym rokiem wzrasta, to zagraniczni pracodawcy wciąż oferują znacznie lepsze warunki zatrudnienia. Jeśli decydujemy się na wyjazd, bo w kraju nie możemy znaleźć pracy, to jest to najlepsza możliwa opcja. Ale jeśli decyzja o wyjeździe za granicę wiąże się z porzuceniem dotychczasowej pracy w kraju, to warto wiedzieć, czy aby na pewno czekające tam na nas warunki są dużo bardziej korzystne. Rozwiewamy więc wątpliwości dotyczące kwestii zarobków Polaków w Holandii.

Dlaczego do pracy w Holandii?

Polacy mają możliwość podjęcia legalnej pracy w Holandii już od wielu lat. Dzieje się tak dzięki członkostwu w Unii Europejskiej i otwarciu granic dla emigrantów zarobkowych. Każdy chętny do pracy może wyjechać do Holandii niemal z dnia na dzień, bez potrzeby starania się o jakiekolwiek pozwolenia na pracę czy pobyt w Niderlandach. Taka sytuacja znacząco przyczyniła się do gwałtownego wzrostu liczby wyjazdów zarobkowych. A dlaczego Holandia? Kraj wiatraków i tulipanów od wielu lat znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń za pracę oferowanych Polakom. W 2019 roku Holandia plasowała się na trzeciej pozycji, zaraz za Luksemburgiem i Irlandią, pozostawiając daleko w tyle Niemcy czy Wielką Brytanię. Przewaga Niderlandów polega też na mniejszej odległości od Polski niż na przykład w przypadku Irlandii. Nie bez znaczenia pozostaje także otwartość rodowitych mieszkańców. W Holandii Polacy są nie tylko mile widziani, ale także żyje im się tam dobrze i wygodnie. Taka kombinacja sprawia, że Holandia jest jedną z najczęściej wybieranych przez Polaków destynacji emigracji zarobkowej. O pozytywnym nastawieniu do Polaków w Holandii świadczy między innymi opracowana przez holenderski rząd i wydana w 2016 roku broszura w języku polskim dla osób zamierzających pracować i osiedlić się w Holandii. Broszura jest dostępna w wielu miejscach w Niderlandach, często w biurach pośrednictwa pracy, a także w internecie. Znalazły się w niej podstawowe, najważniejsze informacje dla polskich pracowników, które ułatwią start w nowej, holenderskiej rzeczywistości.

Płaca minimalna w Holandii

W Polsce wysokość płacy minimalnej jest jednakowa dla wszystkich. Warto wiedzieć, że w Holandii sytuacja wygląda nieco inaczej. Oczywiście każdego roku ustalana jest pensja minimalna obowiązująca przez kolejne dwanaście miesięcy, ale stawki są różne – w zależności od wieku pracownika. Inne wynagrodzenie czeka na zatrudnionego w wieku 18 lat, inne dla pracownika 19-letniego, inne dla 20-latka, a inne dla każdego pracownika, który przekroczył 21. rok życia. Niskie stawki dla młodszych pracowników są swego rodzaju mobilizacją, aby poświęcili się oni nauce zamiast pracy zarobkowej. Działa to na niekorzyść uczniów i studentów, którzy wyjeżdżają do pracy w Holandii w okresie wakacyjnym. Mimo wszystko wynagrodzenia nawet dla 18-latków są dużo bardziej atrakcyjne niż te oferowane w Polsce. Dodatkowo należy pamiętać, że płaca minimalna to stawka, poniżej której pracodawca nie może zejść, ale nikt nie zabrania mu zaoferować swoim pracownikom większych wypłat – niezależnie od ich wieku. W roku 2020 stawka płacy minimalnej dla pracownika powyżej 21. roku życia, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynosi w Holandii 1 653,60 €, co przekłada się na tygodniówkę w wysokości 381,60 € oraz dniówkę na poziomie 76,32 €. Nie ulega więc wątpliwości, że są to stawki bardzo atrakcyjne, które dodatkowo po przeliczeniu na złotówki dają sumy osiągalne w naszym kraju jedynie dla nielicznych. Niektórzy poddają w wątpliwość to, czy stawki płacy minimalnej obowiązują również Polaków przyjeżdżających do pracy w Niderlandach. W czasie pracy na terenie Holandii zarówno pracownika, jak i pracodawcę obowiązuje holenderskie prawo pracy, a tym samym również minimalne stawki wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze etatu. Należy także pamiętać, że płaca minimalna z każdym rokiem rośnie i dlatego też wyjazdy do pracy w Holandii z biegiem czasu ani trochę nie tracą na atrakcyjności.

Źródło: FAS Packing – oferty pracy w Holandii