Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie tylko przynosi korzyści i satysfakcję, ale niekiedy również problemy. Zdecydowana większość przedsiębiorców spotkała się już z koniecznością ściągania długu od kontrahenta. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że dług można odzyskać na kilka sposobów. Wiążą się one z poniesieniem większych lub mniejszych nakładów finansowych. Warto jednak skorzystać z jednej z wymienionych metod – zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odzyskanie długu,  niż “podarowanie” dłużnikowi swoich pieniędzy.

Windykacja polubowna

W zastosowaniu tego rodzaju windykacji należności, wierzyciel ma na celu zakończyć sprawę przez zmotywowanie danego dłużnika do dobrowolnego spłacenia należności albo nakłonienie go do podjęcia negocjacji oraz zawrzeć ugodę. Warto zdawać sobie sprawę, że polubowna windykacja bazuje na perswazji, a nie prawnych czynnościach. Windykację polubowną należy prowadzić za pomocą następujących instrumentów:

  • wystosowywanie wezwań do zapłaty, a także odzyskania należności
  • informowanie dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie
  • podejmowanie negocjacji w celu spłacenia, a także odzyskania należności
  • informowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków, a także konsekwencjach w przypadku dalszego niespłacania długu
  • podejmowanie prób kontaktu z wierzycielem osobiście, przez e-mail, sms czy telefonicznie.

Do zalet tej metody windykacji należą niższe koszty podejmowanych działań, a także poprawne relacje z dłużnikiem. Rozwiązanie konfliktów na drodze negocjacji daje szansę na dalszą współpracę pomiędzy stronami.

Firma windykacyjna

Firma windykacyjna jest negocjatorem, którego celem jest uświadomienie danego dłużnika, że to w jego interesie jest spłacenie danego zobowiązania. Zadaniem firmy windykacyjnej jest odzyskanie należności danego klienta. Na dłużników może zadziałać fakt, że o jego zobowiązaniach wie nie tylko klient. Dłużnicy muszą mieć świadomość, że w przypadku nie spłacania należności, będą dochodziły nie tylko koszty sądowe, ale również egzekucyjne, kiedy to swoją prace rozpocznie komornik.

Kto może korzystać z usług firm windykacyjnych?

Teoretycznie klientem firmy windykacyjnej może być każda osoba fizyczna albo prawna, która ma prawo żądać od kogoś swoich należności. Nie wszystkie firmy windykacyjne są jednak zainteresowane przyjmowaniem wierzycieli prywatnych.

Windykacja samodzielna

Windykację samodzielną można prowadzić nie tylko w formie polubownej, ale również sądowo-egzekucyjnej. Warto jednak mieć świadomość, że ten rodzaj windykacji wiąże się z licznymi czynnościami, należy także poświęcić czas, pilnować konsekwentnie swoich działań, a także systematycznie kontaktować się z danym dłużnikiem.

Zlecenie windykacji kancelarii

Największą korzyścią zdecydowania się na takie rozwiązanie jest oszczędność czasu. Oczywiście należy ściśle współpracować z daną kancelarią, a także systematycznie monitorować podejmowane przez nią czynności. Decydując się na ten rodzaj windykacji, można jednak swobodnie prowadzić działalność gospodarczą, a specjaliści będą odzyskiwać dług. Model ten jest nie tylko sprawny, ale również skuteczny. Jedyną wadą są wyższe koszty niż w przypadku samodzielnej windykacji.