Rusztowania i szalunki stropowe niezbędnym elementem każdej budowy

Bezpieczeństwo na budowie jest najważniejsze. Nie mniej ważne prawidłowe wykonawstwo. Oba te zadania zapewnią zarówno rusztowania i szalunki stropowe. Jakie funkcje pełnią rusztowania i szalunki stropowe na budowie? Dlaczego są tak niezbędne?

Szalunki stropowe

Konstrukcja stropu budynku to jedno z najważniejszych wyzwań podczas budowy. Profesjonalne wykonanie stropów jest ważne, gdyż spełniają one istotną rolę dla całej konstrukcji budynku. Strop stanowi przegrodę, która oddziela kondygnacje, w konsekwencji przenosi obciążenia ścian działowych, a także obciążenia własne i użytkowe.

Szalunki stropowe to usprawniające prace rozwiązanie odpowiednie na każdą budowę. Są one wykorzystywane do wykonywania żelbetowych stropów, zarówno w budownictwie indywidualnym, jak również w budownictwie przemysłowym, zwłaszcza mieszkaniowym.

Szalunek stropowy zawiera gładkie i równe płyty. Składa się ponadto ze stalowych stempli płynnie regulowanych, belek wsporczych i trójnogów. Stemple budowlane, czyli podpory stropowe muszą być odpowiednio rozmieszczone, gdyż tylko takie zapewnia równomierne przyjmowanie obciążenia i wyklucza niebezpieczne błędy wykonawcze stropu. Nie mniej istotna jest możliwość regulacji wysokości stempli budowlanych, zakończonych główkami, w których leżą dźwigary stropowe.

Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest wykonanie równych i idealnie prostych stropów monolitycznych. Wylewana mieszanka, dzięki szalunkom stropowym, uzyskuje właściwy kształt. Beton nie dostaje się tam, gdzie dostać się nie powinien. Całość pozostaje we właściwej formie do momentu zastygnięcia.

Szalunki stropowe są łatwe i szybkie w montażu, co skraca czas realizacji robót budowlanych na tym etapie. Wybór odpowiednich rozwiązań budowlanych, zapewniających rzetelne wykonawstwo to gwarancja sukcesu na budowie. Współcześnie popularność, zwłaszcza dzięki efektywności zyskują rozwiązania systemowe. Profesjonalny system szalunków stropowych zapewnia bezpieczeństwo pracy. Nieprawidłowo wykonane szalunki stropowe mogą być przyczyną katastrofy budowlanej.

Rusztowania budowlane

Do nieszczęścia może dojść także w przypadku prowadzenia budowy bez odpowiedniego rusztowania. Mimo, że rusztowania mają charakter konstrukcji tymczasowych, każda budowa nie może się bez nich obyć. Pełnią one istotne ogniwo w całym budowlanym procesie, począwszy od stanowienia miejsca pracy dla pracowników budowlanych. Głównym zadaniem rusztowania budowlanego jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom budowlanym podczas ich pracy na wysokościach. Praktyka pokazuje, że często nie przywiązuje się do niego szczególnej uwagi. Na budowie pojawiają się liczne błędy podczas projektowania, wznoszenia, a także podczas użytkowania rusztowania.

Właściwie zamontowane rusztowanie to odpowiednie ustawienie konstrukcji rusztowania na podłożu ustabilizowanym, wyprofilowanym, wraz ze spadkiem, który umożliwi odpływ wód opadowych. Niewłaściwe posadowienie rusztowania wynika najczęściej z niedbalstwa wykonawcy, a także niekompletnej konstrukcji, której brak uniemożliwiają  regulowania różnic poziomów w obrębie wznoszonego lub remontowanego budynku. Prace na rusztowaniach często są prowadzone na niezabezpieczonym terenie. Bezpośrednio przy drogach i ulicach koniecznie jest montowanie na rusztowaniach daszków ochronnych. Stanowią one element zabezpieczający dla ewentualnych pieszych. Pomosty robocze, stanowiące element konstrukcji rusztowania, powinien posiadać barierki ochronne. Odpowiednio przygotowane i posadowione rusztowanie powinno, zgodnie z polskim prawem, zostać odebrane przez kierownika budowy lub też inną osobę uprawioną do pełnienia samodzielnej funkcji na budowie. Taki odbiór zostaje potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub protokołu odbioru technicznego.

 

Inspiracja: Szalunkiweb.pl – szalunki do wykopów