Sonda hydrostatyczna – specyfika i zastosowanie

Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy stosowany jest szeroko w wielu gałęziach przemysłu wykorzystujących zbiorniki do przechowywania różnorodnych cieczy, w stacjach uzdatniania wody oraz w przemyśle spożywczym. Czujniki poziomu oparte o pomiar hydrostatyczny to sondy hydrostatyczne, zwane także sondami poziomu.

Czym jest sonda hydrostatyczna?

Sonda hydrostatyczna jest specjalnym czujnikiem ciśnienia stosowanym do hydrostatycznego pomiaru poziomu cieczy. Hydrostatyczne sondy świetnie nadają się do pomiaru poziomu w zbiornikach zamkniętych oraz w otwartych akwenach czy studniach głębinowych. Ich zastosowanie jest szerokie i powszechne, a wybór bardzo duży. Pomiary sond są niezwykle precyzyjne, a zakres pomiarowy jest bardzo szeroki (wynosi od 0 do nawet 100 m cieczy).

Zasada działania

Zasada działania sondy hydrostatycznej polega na zastosowaniu metody hydrostatycznej pomiaru poziomu cieczy. Metoda hydrostatyczna wykorzystuje pomiar ciśnienia hydrostatycznego słupa cieczy. Sonda hydrostatyczna jest w takim przypadku całkowicie zanurzona w mierzonej cieczy i umieszczana blisko dna. Sonda mierzy ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez słup cieczy o danej wysokości. Pomiar ciśnienia pozwala na bezpośrednie wyznaczenie poziomu cieczy, na podstawie wzoru: P = h*g*ρ,  gdzie: P – ciśnienie hydrostatyczne, h – wysokość słupa cieczy, g – stałe przyspieszenie ziemskie, ρ – gęstość cieczy. Wysokość słupa cieczy zależy wprost proporcjonalnie od wartości ciśnienia, ze względu na stałą wartości przyspieszenia ziemskiego oraz gęstość cieczy. Na dokładność pomiaru nie ma wpływu ruch cieczy, drgania czy zawirowania wewnątrz zbiornika, spienienie cieczy oraz inne czynniki mechaniczne związane z pracą urządzeń w zbiorniku.

Sposób montażu sondy

Miernik poziomu cieczy zwykle zanurzony jest w cieczy w pozycji pionowej (zwisając na przewodzie). Przypomina on gruby pisak lub strzykawkę z przewodem. W celu zapewnienia pozycji pionowej na mierniku umieszcza się ciężarek stabilizujący. Istnieje również możliwość montażu sondy bezpośrednio na podłożu.

Zastosowanie sondy hydrostatycznej

Sondy poziomu mają bardzo szerokie zastosowanie. Są wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu, w których korzysta się ze zbiorników i systemów do przechowywania cieczy, czyli w przemyśle chemicznym, naftowym, okrętowym oraz spożywczym. Korzysta się z nich w układach kontroli pracy pomp i do sterowania przepompowniami cieczy (np. w oczyszczalniach i zbiornikach ścieków, stacjach uzdatniania wody, zbiornikach retencyjnych, zbiornikach wody deszczowej). Sondy stosowane są do monitoringu i pomiaru poziomu naturalnych zbiorników wodnych, rzek, jezior, studni głębinowych i innych akwenów.

Wybór odpowiedniego miernika

Ze względu na różnorodne zastosowanie należy odpowiednio wybrać właściwy przyrząd pomiarowy. Wybór przemysłowych mierników hydrostatycznych jest bardzo duży. Mierniki te można stosować do pomiaru tak różnorodnych cieczy, jak olej napędowego, benzyna, ropa naftowa, woda pitna, chlorowana i woda morska, ścieki oraz woda z zanieczyszczeniami.
Odpowiedniego wyboru sondy hydrostatycznej, należy dokonywać uwzględniając rzeczywiste warunki pracy miernika. Najważniejsze kryteria to w tym przypadku typ zbiornika, rodzaj, temperatura i gęstość cieczy oraz czynniki mechaniczne mające wpływ na zbiornik. W każdym przypadku należy odpowiednio wybrać rodzaj sondy, jej zakres pomiarowy oraz długość przewodu kablowego. Tylko właściwy dobór urządzenia w oparciu o czynniki wpływające na jego działanie, zapewni właściwy sposób działania i prawidłowy pomiar.

Sonda dobrana odpowiednio do warunków jej pracy jest urządzeniem niezawodnym i precyzyjnym. Podstawowe zalety tego typu podzespołów to stosunkowo prosta konstrukcja oraz niska awaryjność.

Źródło: newtech.com.pl – potencjometry