Jak rozpoznać depresję u dziecka?

Wydawać by się mogło, że depresja dotyczy tylko i wyłącznie dorosłych osób. Nic bardziej mylnego! Zaburzenia depresyjne coraz częściej są istotnym problemem dzieci oraz młodzieży. Szacuje się, że problem może dotykać nawet 20% osób w wieku do 18 lat. Depresja u dzieci objawia się wzmożoną płaczliwością oraz nieuzasadnionym- z naszego punktu widzenia, smutkiem. Problem jest jednak dużo bardziej złożony, a młoda osoba dotknięta zaburzeniem może odczuwać także uciążliwe objawy somatyczne. 

Jak rozpoznać depresję u dziecka? 

Depresja występująca u osób dorosłych nie różni się znacznie od zaburzenia dotykającego najmłodszych. Z uwagi na to, że dzieci miewają problemy z opisywaniem i wyrażaniem swoich emocji, możemy jednak dostrzec pewne alarmujące sygnały. Często zdarza się więc, że dziecko zgłasza różne objawy somatyczne tj. ból brzucha, głowy, czy mdłości, które tak naprawdę wynikają ze złego samopoczucia psychicznego.

Typowe depresyjne objawy tj. smutek oraz płaczliwość rzadko występują u dzieci. Wśród młodszych osób bardziej charakterystyczne będzie rozdrażnienie, niechęć, częste zmiany nastroju oraz apatia. Dziecko często odmawia aktywności, które dotychczas sprawiały mu przyjemność, ogranicza swoje kontakty rówieśnicze, a także wielokrotnie odmawia chodzenia do szkoły, czy nawet opuszczania swojego pokoju. Depresję mogą sugerować także objawy tj.:

 • Nieuzasadniona agresja,
 • lęk,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • nadmierna krytyka siebie oraz osób w najbliższym otoczeniu,
 • pesymizm,
 • poczucie niepokoju,
 • problemy ze snem,
 • zaburzenia łaknienia,
 • problemy z koncentracją oraz pamięcią,
 • rozdrażnienie,
 • izolowanie się
 • objawy somatyczne.

Przyczyny depresji u dzieci 

Nie możliwe jest wyróżnienie kilku, konkretnych przyczyn depresji u dzieci. Zaburzenia uwarunkowane mogą być środowiskiem, osobowością, a także predyspozycjami biologicznymi czy genetycznymi. U dorastających osób dodatkowo dochodzi do szeregu zmian psychicznych oraz hormonalnych. Najmłodsi mogą czuć się przytłoczeni obowiązkami lub nieakceptowani w grupie rówieśniczej. Mają problemy z ustaleniem własnej tożsamości, to wszystko sprzyja rozwojowi zaburzeń depresyjnych.

Niezwykle istotne w ocenie rozwoju depresji są cechy osobowości. Szacuje się, że dzieci o obniżonym poczuciu własnej wartości, nieśmiałe, zamknięte oraz przejawiające problemy z samooceną są bardziej narażone na depresję.

Nie bez znaczenia są także czynniki biologiczne oraz genetyczne. Uznaje się, że depresja może pojawić się u osób, których rodzice cierpieli na to zaburzenie. Również niektóre choroby mogą sprzyjać pojawianiu się depresji u dzieci. W gronie ryzyka mogą być osoby z problemami hormonalnymi czy nawet boreliozą.

Do czynników środowiskowych możemy zaliczyć złą sytuację rodzinną. Wszelkie kłótnie, rozwody czy nadużycia ze strony rodzica istotnie narażają niedojrzałą psychikę dziecka. Przyczyną może także być odrzucenie przez rówieśników, czy pierwsze niespełnione miłości.