Czy warto skorzystać z eksperta kredytowego – plusy i minusy

Rynek finansowy jest bardzo bogaty w oferty banków i instytucji finansowych. Z uwagi na rosnącą konkurencję, formułują swoje oferty w różnorodny i bardzo dynamiczny sposób. Każdy, kto chociaż raz starał się o kredyt na dowolny cel, spotkał się z sytuacją, w której czytając warunki kredytowe poszczególnych banków, słuchając o liście dokumentów niezbędnych do jego uzyskania czy słysząc: „nasza oferta jest najlepsza” – albo nie widział żadnej różnicy między nimi, albo liczba gwiazdek i enigmatyczny język skutecznie zniechęciły go do dalszej lektury. W takiej sytuacji można skorzystać z którejkolwiek oferty i zastanawiać się w trakcie trwania kredytu, skąd biorą się kolejne opłaty i formalności lub… skorzystać z wiedzy profesjonalnego eksperta kredytowego.

Ekspert czy doradca kredytowy?

Ustalmy na początek jedną ważną rzecz: ekspert kredytowy to nikt inny jak – w języku potocznym – doradca kredytowy. Jeszcze kilka lat temu określenie „doradcy” funkcjonowało oficjalnie, ale ze względu na zawiłości branży finansowej oraz swego rodzaju „delikatność” tematu, profesjonalni i zawodowi eksperci kredytowi nie posługują się tym określeniem, jako iż – z punktu widzenia litery prawa – nie doradzają. Ekspert dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i opanowaniem tematu. Daje wskazówki i tłumaczy meandry rynku kredytowego, ale nie daje rad w sensie prawnym, ponieważ po pierwsze nie posiada pełnego spektrum wiedzy odnośnie sytuacji życiowej danej osoby (a jedynie wąski jej wycinek dotyczący na przykład zakupu mieszkania), nie ma w tym żadnego interesu i podobnie jak ekspert od żywienia czy przewodnik turystyczny: będzie chciał rozwiązać nasz problem, przeprowadzi przez procedury i odpowie na wszystkie pytania – decyzję pozostawiając zainteresowanemu.

Zatem ekspert kredytowy czy banki?

 

  1. Ekspert kredytowy to przeważnie jedna osoba, która prowadzi własną działalność polegającą na współpracy z różnymi bankami i instytucjami finansowymi. Jego wynagrodzenie oparte jest na prowizji wypłacanej mu przez bank za doprowadzenie do podpisania umowy kredytowej. Bank, natomiast, poza marżą, kosztem pieniądza, nierzadko również różnicami kursowymi, dolicza także prowizję dla swojego pracownika. Dlaczego zatem, chcąc skorzystać z usługi banku, mamy dodatkowo za to płacić, jeśli to bank może zapłacić za to, że jesteśmy jego Klientami? Ponieważ koszty te nie są przenoszone na nas, a ponosi je bank! Właśnie dlatego warto skorzystać z eksperta kredytowego. 
  2. Jeden bank to dwie, trzy oferty ujęte w różnych wariantach. To także jedna polityka odnośnie wkładu własnego, zabezpieczeń i progów przychodowych. Jeśli chcemy porównać propozycje kilku banków, musimy poświęcić sporo swojego czasu, niejednokrotnie przejechać przez całe miasto i w końcu odbyć kilka rozmów na ten sam temat. Owszem, możemy próbować ofertować banki mailowo, ale prędzej czy później trzeba będzie odbyć 2-3 spotkania. Ekspert kredytowy tymczasem, przedstawi oferty wielu banków w jednym miejscu i czasie. Dodatkowo, po przeprowadzeniu krótkiej rozmowy z osobą zainteresowaną, jest on w stanie wybrać i przedstawić najlepsze propozycje, dopasowane idealnie do naszych potrzeb czy możliwości.
  3. Bank zawsze działa na swoją korzyść. Ekspert natomiast, działa na korzyść zainteresowanego, ponieważ jego wynagrodzenie płatne jest od efektu, w zasadzie porównywanie bez względu na bank. Jego intencje więc zmierzają w kierunku najlepszego obsłużenia przyszłego kredytobiorcy, a nie stricte do sprzedania oferty.
  4. Z uwagi na długie relacje z bankami i znajomość promocji, ekspert kredytowy może wpłynąć na zwiększenie opłacalności oferty dla swoich stałych Klientów.
  5. Wybierając osobiste wizyty w kilku różnych bankach, musimy liczyć się z każdorazowym badaniem naszej zdolności kredytowej. Oznacza to konieczność wypełnienia licznych dokumentów, dostarczenia kilku zaświadczeń i udzielenia odpowiedzi na wiele, z reguły podobnych, pytań. W praktyce sprowadza się to do poświęcenia dużej ilości czasu. Ekspert kredytowy natomiast, bazuje na raz dostarczonych dokumentach, przedstawiając nam kompletną, wymaganą listę wcześniej. Po wspomnianej już krótkiej rozmowie to on realizuje większość zadań, które my musielibyśmy wykonać osobiście, kilkukrotnie. Bardziej szczegółowa dokumentacja jest, tymczasem, wymagana w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej i chęci skorzystania z niej. Ale tu też możemy liczyć na pełne wsparcie naszego eksperta.
  6. W końcu wspomnieć należy o tym, że banki oraz ich pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe w ustalonych godzinach. Z reguły pokrywają się one z godzinami pracy (8-16, 9-17). Chcąc więc, chociaż wstępnie zorientować się w ich ofercie, niejednokrotnie będziemy zmuszeni na przykład wziąć dzień wolny w pracy. Ekspert kredytowy to zazwyczaj indywidualna osoba, która samodzielnie pracuje na swoją markę, niejednokrotnie współpracując z firmą zrzeszającą innych podobnych specjalistów. Dlatego też godziny jego pracy są bardziej elastyczne, jak i również możliwości związane ze spotkaniem mogą okazać się zdecydowanie większe.

Wskazane argumenty przemawiające za skorzystaniem z usług eksperta kredytowego, to jedynie najważniejsze przykłady różnic pomiędzy przechodzeniem procedur w bankach vs. U eksperta. Każdą sytuację warto jednak rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do konkretnej osoby zainteresowanej, co również zapewnia skorzystanie z usług eksperta.

 

Tekst Partnera: Mateusz Dyrda – Ekspert Kredytowy – Warszawa