Cesja wierzytelności – na czym polega i kiedy jest korzystna?

Niespłacane długi stanowią problem nie tylko dla dłużnika, ale również jego wierzyciela. W przypadku napotkania nieuczciwych kontrahentów przedsiębiorca zmuszony jest do rozpoczęcia windykacji. Proces ten na ogół jest długotrwały. Jeśli nad naszą firmą pojawia się widmo utraty płynności finansowej, warto rozważyć alternatywne rozwiązanie. Chodzi mianowicie o cesję wierzytelności, czyli jej przeniesienie na nowego nabywcę.

Jak wygląda proces cesji wierzytelności?

Aby przeprowadzić cesję, konieczne jest podpisanie umowy przez dotychczasowego wierzyciela oraz osobę zainteresowaną kupnem danego długu. Przedmiotem takiej umowy może być praktycznie każda wierzytelność, chyba że sprzeciwia się temu przepis jakiejś ustawy. Należy również upewnić się, czy umowa podstawowa dopuszcza sprzedaż wierzytelności. Chodzi mianowicie o dokument, z którego wynikają prawa i obowiązki będące przedmiotem cesji. Kwestie dotyczące tego typu czynności prawnych regulowane są przez Kodeks Cywilny.

Umowa cesji wierzytelności powinna zostać sporządzona na piśmie. W ten sposób unikniemy problemów w wyjaśnianiu ewentualnych rozbieżności, które mogą pojawić się przy wykonywaniu postanowień umowy. Konieczny jest dokładny opis wierzytelności będącej przedmiotem cesji. Oprócz tego należy uwzględnić opis stosunku prawnego, z którego ona wynika. Ważny elementem jest także ustalenie, która strona umowy ma obowiązek poinformować dłużnika, że miało miejsce kupno wierzytelności. Chociaż prawo do tego nas nie zobowiązuje, skontaktowanie się z osoba zadłużoną jest wskazane. W ten sposób można uniknąć przyszłych nieporozumień, które utrudnią proces ściągania należności.

Kiedy warto zdecydować się na sprzedaż wierzytelności?

W skrajnych przypadkach odzyskiwanie należności może trwać latami. Ponieważ nie każdego stać na tak długi czas oczekiwania, atrakcyjną alternatywą jest pozbycie się długu i odzyskanie przynajmniej części jego wartości. Zanim jednak pozbędziemy się swojej wierzytelności, musimy znaleźć kogoś, kto jest zainteresowany jej kupnem. Najchętniej zajmują się tym profesjonalne firmy windykacyjne. Najłatwiej sprzedać te należności, które z dużym prawdopodobieństwem uda się odzyskać. Chodzi między innymi o zadłużenia, do których wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego wyroku sądowego. Oprócz tego sporą atrakcyjnością cechują się długi, których termin spłaty minął niedawno. Ważne jest także to, jak wygląda sytuacja majątkowa dłużnika.

Wielu przedsiębiorców boryka się z nieterminowym spłacaniem zadłużenia przez swoich kontrahentów. Większe firmy lepiej radzą sobie z zatorami płatniczymi niż małe i mikroprzedsiębiorstwa. Ściąganie należności wiąże się ze sporymi kosztami, a sam proces często jest długotrwały i mało skuteczny. Zazwyczaj konieczna jest pomoc profesjonalnej firmy windykacyjnej, jeśli chcemy odzyskać należne nam środki finansowe. Z tego powodu atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest cesja wierzytelności. Czasami jest to jeden z głównych sposobów na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej mniejszych przedsiębiorstw.

Decydując się na takie rozwiązanie, musimy mieć świadomość, że nie odzyskamy pełnej kwoty należności. Firmy zajmujące się skupowaniem długów zazwyczaj oferują kilkadziesiąt procent wartości długu. Dokładna cena zależy od wielu czynników i jest ustalana po wykonaniu rzetelnej wyceny. Warto zwrócić uwagę na to, ile dana firma jest gotowa zapłacić za naszą należność. Cesja jest dobrym sposobem na odzyskanie pewnej części zobowiązania. Należy wybrać tę opcję, jeśli zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej.