Czym jest ortofotomapa?

Ludzi od zawsze fascynowały nowe możliwości i sposoby zdobywania oraz odkrywania terytorium. Stworzone różne systemy, które służą odwzorowaniu powierzchni Ziemi dzięki precyzyjnym informacjom. Takim systemem jest ortofotomapa, czyli metoda fotogrametryczna polegająca na stosowaniu okładek fotograficznych, które są otrzymywane z samolotów mających na pokładzie specjalne kamery lotnicze.

Jak tworzona jest ortofotomapa?

Przestrzeń, która nas otacza można poznać dzięki rozwojowi technologii lotniczej i satelitarnej. Ortofotomapa jest w dacie wykonania zdjęć aktualnym obrazem terenu ze wszystkimi cechami metrycznymi, dlatego może być doskonałym początkiem dla dalszych przestrzennych analiz. Warto zaznaczyć, że mapa fotograficzna powstaje na skutek różniczkowego przetwarzania zdjęć lotniczych. Zdjęcia satelitarne lub lotnicze tworzone są najczęściej przez samoloty załogowe wyposażone w kamery lotnicze, ale również przez bezzałogowe statki powietrzne, takie jak drony. Najważniejsza różnica między ortofotomapą a zdjęciem lotniczym jest taka, że zmianie ulega perspektywa z rzutu środkowego do rzutu ortogonalnego. Różne ortofotomapy o sprawdzonych właściwościach są wykonywane w różnych częściach świata. Nie da się ukryć, że ortofotomapy praktycznie usunęły z rynku mapy wektorowe, które są zdecydowanie uboższe i zawierają mniej informacji. Należy podkreślić, że mapy wektorowe mogą nie prezentować wszystkich szczegółów terenu z powodu skali. Na ortofotomapie znajduje się więcej informacji i dokładnie przedstawione są wszystkie elementy terenu. Tworzenie ortofotomapy wymaga wykonania setek lub nawet tysięcy zdjęć danego terenu, a później połączenia ich przy pomocy ortorektyfikacji.

Gdzie stosowane są ortofotomapy?

Duża ilość informacji o terenie sprawia, że ortofotomapy wykonuje się głównie na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego. Takie mapy sprawdzą się też w budownictwie, a także górnictwie odkrywkowym i leśnictwie. Ortofotomapa znalazła również zastosowanie przy tworzeniu map tematycznych, gdzie jest wykorzystywana jako materiał źródłowy. W budownictwie lądowym wykorzystuje się ją do pomiarów odległości, powierzchni i objętości, a także do śledzenia zaawansowania robót ziemnych. Ostateczną wizualizację projektu budowlanego architekt może zaprezentować przy pomocy ortofotomap. Ciężko nie zgodzić się z tezą, że projekt budowlany przedstawiony w przestrzeni jest bardzo ciekawą formą promocji architektonicznej.

Podsumowanie

Podsumowując, ortofotomapy mogą się przydać do monitorowania postępu prac budowlanych i kontrolowania poszczególnych etapów budowy. W ten sposób można na bieżąco porównywać efekty prac z planem. Na sam koniec wypada również wspomnieć o tym, że ortofotografie są używane przez centra informacji o zasobach naturalnych.