Twórczość – co ją blokuje, a co rozwija?

Twórczość czy potencjał twórczy jest procesem psychicznym indywidualnym dla każdego człowieka. Jest to swego rodzaju wyposażenie intelektualne – potencja dająca możliwości stworzenia czegoś. Oczywiście słowo tworzenie w tym miejscu nie odnosi się jedynie do sfery artystycznej czy materialnej, twórcze mogą być idee, pomysły czy zachowania, a nawet rozwiązywanie problemów. Twórcze myślenie i kreatywność pozwalają na oderwanie się od schematów, poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań, czerpanie inspiracji z otaczającego świata i ze spotkań z innymi ludźmi. Uważa się, że zdolnością twórczego myślenia obdarzony jest każdy, ale w nierównym stopniu – jedni są mniej a inni bardziej kreatywni; jest to więc tzw. cecha ciągła. Warto zauważyć, ze nasz potencjał twórczy często jest blokowany przez procesy psychiczne i społeczne, które wymagają pewnego dostosowania się i konieczności podporządkowania myślenia pewnym przyjętym kryteriom. Wśród mechanizmów blokujących warto wymienić karanie za błędy, złą atmosferę, niekonstruktywną i ostrą krytykę, a także  czynniki takie jak nadmierna ilość obowiązków czy presja grupy.

Szkoła nie pomaga w rozwijaniu twórczości

Ogromnym problemem okazuje się być system edukacji, który tłumi twórczość poprzez przeciążenie percepcyjne blokujące indywidualizację nauczania. Podkreśla się, że bardzo często wszelkie przejawy inicjatyw czy kreatywności i brak podporządkowania do narzucanych schematów jest traktowany niesłusznie jako brak subordynacji. Wrażliwość zabijana jest przez powszechnie stosowaną rywalizację oraz prosty język szkolny. Problemem okazują się nudne lekcje, wymagana wiedza encyklopedyczna czy myślenie schematyczne. Efekt jest taki, że bardzo często kreatywność, którą posiadają dzieci jeszcze przed pójściem do szkoły jest silnie tłumiona właśnie w toku edukacji i zanika.

Zajęcia pozaszkolne wspierające kreatywność

Rodzicom nie pozostaje więc nic innego jak tylko wspierać rozwój kreatywności dzieci. Warto posłać pociechę na kurs arytmetyki mentalnej, na którym nauczy się nie tylko szybkiego liczenia w pamięci, lecz także rozwinie wyobraźnię. Poprzez imaginację liczb w postaci obrazków i dokonywania pamięciowych obliczeń stymulowany jest rozwój prawej półkuli mózgu odpowiedzialnej za pomysłowość, twórczość i wyobraźnię. Odblokowywane są więc mechanizmy pozwalające na otwartość myślenia i śmiałe podejście do problemów.

Niezwykle ważne jest również podejście do dziecka – otaczanie go wsparciem w rożnych inicjatywach, dawanie ciepła oraz unikanie ostrej krytyki na poczet szczerej rozmowy. Pozwalajmy również dziecku bawić się na swój sposób i realizować własne pomysły właśnie podczas zabaw. Niezwykle ważny jest również kontakt ze sztuką, a także wspólne malowanie śpiewanie czy tańczenie. Warto grać wspólnie w skojarzenia czy inne zabawy pozwalające na poznawanie świata z różnych perspektyw.

Źródło: Arytmetyka mentalna Abakus